fragt

Det, at transportere noget fra sted til sted.
Bekendtgørelse af lov om fragtaftaler ved international vejtransport, 1965.
§ 1. Denne lov gælder for aftaler om vejtransport af gods med køretøj mellem flere stater, når befordringen udføres mod vederlag og efter fragtaftalen skal ske til eller fra Danmark eller mellem fremmede stater, af hvilke mindst den ene har tiltrådt den i Geneve den 19. maj 1956 undertegnede konvention om fragtaftaler ved international godsbefordring ad landevej.
Bekendtgørelse om lufttransport af farligt gods, 2007.
Bekendtgørelse om transport af våben, eksplosivstoffer, krigsmateriel og krigsammunition m.v. med civile luftfartøjer, 1995.
Bekendtgørelse af søloven, 2011.
Se også: Fragtnævnet af 1917 ; Fragtnævnet af 1939 ; søfart.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page