transport

Italiensk: Det at transportere eller fragte noget fra et sted til et andet med et befordningsmiddel: bus, bil, fly, skib eller tog.
Også: hvad der transporteres: Fragt, last, passagerer.
Se også: Fragtnævnet af 1917 ; Fragtnævnet af 1939 ; Lods ; trafik ; Ministeriet for Offentlige Arbejder ; Trafikministeriet ; Transportministeriet.

Litteratur

Betænkning om transport af farligt gods. / : afgivet af den af justitsministeren
den 19. december 1986 nedsatte arbejdsgruppe, 1988. Betænkning, nr. 1128)
Farligt gods omfatter sådanne stoffer og genstande, som i det konkrete tilfælde kan medføre fare for omgivelserne, og som derfor kræver særlige regler om dokumentation, emballering, separering m.v.
Efterretninger for Søfarende.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page