Fragtnævnet af 1917

Historisk nævn oprettet 1917 under: Indenrigsministeriet.
Nedlagt 1920.
Fragtnævnet yder Regeringen Bistand ved Tilvejebringelse .. af Tonnage til saadanne af de for Landet nødvendige Tilførsler, for hvilke offentlig Medvirken .. skønnes ønskelig.
Loven administreredes, ifølge Rigsarkivet, af et af Indenrigsmin. nedsat Fragtnævn med en kgl. udnævnt formand og syv medlemmer udpeget efter indstilling fra Dansk Dampskibsrederiforening. I den første tid indskrænkede nævnets opgaver sig til opkrævning af afgifter og fordeling af transporter med kul og koks. Da blokaderne af dansk farvand satte ind, overtog Fragtnævnet dispositionen over hele den danske handelsflåde. Nævnets øgede ansvarsområde udmøntedes i lov 95 af 1.3.1917, der pålagde nævnet at yde regeringen bistand til at tilvejebringe den bedste og billigste måde at skaffe de nødvendige tilførsler. Endvidere skulle nævnet føre tilsyn med fragtforholdene og skibsfartens udvikling. Ved lov 337 af 15.6.1918 deltes Fragtnævnet i et Dampskibsnævn og et Sejlskibsnævn. Samtidigt overførtes nævnene til Handelsmin.s ressort. Ved den dansk-amerikanske overenskomst af 18.9.1918 havde Danmark forpligtet sig til at stille halvdelen af den danske handelsflådes tonnage til disposition for de allierede. Efter våbenstilstanden gav USA afkald på denne ret, og ved overenskomst mellem Fragtnævnet og regeringen af 17.9.1919 blev skibene atter stillet til rådighed for rederierne, ligesom maksimalpriserne afskaffedes. Reguleringen af skibsfarten ophævedes endeligt ved lov 728 af 22.12.1920.
Se også: Fragt ; Fragtnævnet af 1939 ; første verdenskrig ; transport ; søfart.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Fragtnævnets Beretning 12. Maj 1916-22. December 1920, 1921.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page