forældre

Fællesbetegnelse for børns far og mor, mand og kvinde.
Kønsneutralitet i børne- og ægteskabslovgivningen - en juridisk udredning.
/ : Ankestyrelsen 2012.
Forældrebegrebet dækker i dag over både retlige forældre, genetiske forældre og sociale forældre, og begreberne kan være knyttet til forskellige personer eller til én og samme person. Faderskab og moderskab i retlig forstand er udtryk for en retlig relation – en retsstatus – mellem henholdsvis far og barn samt mor og barn. De juridiske rettigheder og forpligtelser ved et forældreskab knytter sig normalt til dette retlige forældreskab. Det drejer sig særligt om forsørgelsespligten over for barnet, forældremyndigheden, herunder forpligtelsen i forældreansvarsloven til at give barnet omsorg og tryghed, retten til samvær og arveretten.
Udtrykket genetisk faderskab anvendes som betegnelse for det forhold, at barnet er udviklet fra mandens sædcelle. Udtrykket socialt faderskab anvendes som betegnelse for det forhold, at den pågældende mand, uanset om han retligt eller genetisk er far til barnet, reelt fungerer som den person, der varetager omsorgen og ansvaret for barnet i praksis.
Se også: Arv ; Civilretsdirektoratet ; familie ; gammelmandssøn.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page