arv

Om det, der arves. Så som materielt. 1) En afdød persons formue, gæld eller ejendele.
2) Biologisk eller genetisk arv og sygdomme samt 3) Social arv.
Arvemassen, arvematerialet eller genomet er et fuldstændigt sæt gener for en organisme.
For menneskets vedkommende er disse kortlagt af Human genom project.
Også det, der læres fra en generation af forældre til den næste generation af børn, eksempelvis gennem traditioner og kultur.
Eksekutorboer er offentligt skifte af et dødsbo, der ikke udføres af skifteretten, men af personer, som har fået særlig bevilling dertil.
Bekendtgørelse om arveafgift, 2005
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=17032
Arvelov, 2007
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=2664
Bekendtgørelse om arv, der tilfalder staten, 2007
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=114013
Bekendtgørelse af lov om skifte af dødsboer, 2015
- https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=141613
Se også: Arveland ; bioteknologi ; biokemi ; danefæ ; familie ; kulturarv ; slægtsforskning ; stamgods ; testamente ; æt.

Litteratur

Bevar din arv : 1937 - Danmarks fortidsminder - 1987. / : redigeret af Ingrid Nielsen.
G.E.C. Gad , Skov- og Naturstyrelsen, 1987.
Meget grundig gennemgang og dokumentation af tidligere tiders syn på fortidsminderne og myndighedernes holdning til regulering og bevaring og om perioden fra før og efter naturfredningsloven af 1937 frem til til 1987 med en gennemgang af de enkelte kategorier af fortidsminder.
Danske retsregler: Lov nr 515 af 06/06/2007 Gældende (Arveloven).
- https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=2664
Skifteprotokoller i Landsarkivet for Sjælland m.m. For Amter, Amtstuer samt Godser og Institutioner paa Sjælland, Samsø og Møn : Registratur og Stednavneregister. / : Axel Nørlit. Eget forlag, 1948.
Leder: Sæt arveafgiften op. I: Information, 20. juni 2019..

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page