Famelies Against the Bomb

familie

Gruppe af nært beslægtede personer, ofte bestående af forældre og børn: kernefamilie, samt deres slægtninge.
Forældre, ofte ægtepar, forbindes gennem parforhold eller ægteskab.
Familieformen varierer alt efter det samfund og de omgivelser, den bor i.
Medmor, medmødre
Bekendtgørelse af børneloven
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=173272
§ 3 a. Fødes et barn af en kvinde, der er gift med en kvinde eller har en registreret partner, registreres ægtefællen eller partneren som medmor til barnet...
Se også: Adoption ; arv ; barndom ; bolig ; børneloven ; børneægteskaber ; delebørn ; dynasti ; eneforsørger ; enke ; ernæring ; demografi ; Familieministeriet ; famieplanlægning ; familieret ; Families against the Bomb ; familiesammenføring ; familiesammenføring med børn ; Familiestyrelsen ; familievirksomhed ; fattigdom ; forældeegnethedsprøve ; forældrekontrol ; forældremyndigehd ; fester ; generation ; harem ; husbond ; husflid ; hustru ; klan ; klædedragt ; liv ; matriakat ; military children ; monogami ; UK National Council of One Parent Families ; Navneloven ; panikalder ; patriarkat ; polyandri ; polygami ; pårørende ; regnbuefamilie ; rugemødre ; sociologi ; storfamilie ; Statsamt ; trolovelse ; værge ; æt.

Litteratur

Børnefamiliers fattigdom og omsorgssvigt som erfaret af børn og forældre, og som vurderet af professionelle i børneforsorgen i perioden 2013-2014 : En forskningsrapport: 15 case studier fra tre kommuner og en forskningsoversigt af nordisk og engelsksproget litteratur 2000-2014. / : Adam Johansen. Institut for Socialt Arbejde, Professionshøjskolen Metropol, 2016.
- https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/bornefamiliers-fattigdom-og-omsorgssvigt
I dette forskningsprojekt undersøges det, hvordan sagsbehandlere inddrager fattigdom i sager om omsorgssvigt af børn.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page