folkepension

Bekendtgørelse af lov om social pension, 2007
§ 12. Folkepension, der består af grundbeløb og pensionstillæg, kan udbetales til personer, der er fyldt 65 år.
Danske folkepensionister mister retten til invalidepension når de fylder 67 år.
Folkepension er omtalt i Betænkning 324.
Mere end halvdelen af landets folkepensionister har lav indkomst. Ældre Sagen. 23.. oktober 2018
Virkeligheden er nemlig, at 56 pct. af landets folkepensionister har en lav eller meget lav indkomst. Kun 14. pct. har så høj supplerende indkomst, at de kun får folkepensionens grundbeløb (dvs. mere end 332.500 kr. før skat).
Det viser nye beregninger fra Ældre Sagen baseret på registerdata fra Danmarks Statistik (30 pct. stikprøve). De økonomisk dårligst stillede folkepensionister har kun folkepensionen og eventuelt ældrecheck, samt lidt ATP at leve for.
Pressemeddelelsen referer til: Minimumsbudget for forbrugsudgifter – hvad er det mindste, man kan leve for?. / : Jens Bonke, Anders Eiler Wiese Christensen. Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag, 2016.
Se også: Pension ; socialpolitik ; økonomi.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page