pension

Latin: Betaling: Regelmæssig kontant ydelse betinget af ansættelsesforhold; understøttelse, der gives som alderspension eller folkepension, førtidspension, invalidepension eller tjenestemandspension. Pensioner kan tegnes i etisk korrekte investeringer. En del af lønmodtageres løn indbetales til ATP og Lønmodtagernes Dyrtidsfond, der sammen med andre pensionskasser bla. investerer i våbenindustrien.
Omtalt i Betænkning 758:
Livsforsikringens udvikling i Danmark: Den almindelige Enkekasse 1781-1810 ; Landofficerernes Enkekasse 1707; Pensionskassen for Landmilitæretatens Enker og Børn 1739 ; tontiner ; Søofficerernes Enkekasse 1724-1741.
Se også: Aktieafkast ; aldersrente ; aldersrentenyder ; Ankenævnet for ATP ; Bestyrelsen for de militære underklasseres Pensionering og for Invalideforsørgelsen ; brøkpension ; Dansk Erhvervs Investering ; delpension ; efterlevelsespension ; efterløn ; Forsikringsaktieselskabet ALKA ; frikøb ; FunktionærPension ; HK ; Industriens Pension ; investeringsetik ; investeringsforeninger ; Kommunernes Pensionsforsikring ; Krigshospitalskassen ; livrente ; LO ; Lægernes Pensionskasse ; løn ; Ministeriet for Statens Lønnings- og Pensionsvæsen ; otium ; overførselsindkomst ; PAL-skat ; Pension underfunders ; pensionsalder ; pensionsbidrag ; pensionsefterslæb ; pensionsforhøjelse ; pensionsindbetaling ; pensionsopsparing ; pensionsopsparingsafkast ; pensionsordninger ; Pensionsforsikringsanstalten ; PKA (Pensionskassernes Administration) ; pensionsret ; pensionsrettigheder ; Pensionsstyrelsen ; pensionstillæg ; portefølje ; Postvæsnets Pensionsfond af 1712 ; ratepension ; socialsikringsaftale ; socialpolitik ; tilsagnspension ; tjenestemandspension ; Udbetaling Danmark ; US Veteran's Bureau ; våbenaktier ; US World-War Veterans' Act, 1924 ; Ældre Sagen ; økonomi.

Litteratur

Hver sagsbehandler på Lærkevej har 220 sager – anbefalingen er højst 55: Jobcenteret på Lærkevej i København er centrum for kritik af loven om førtidspension – ifølge en undersøgelse har sagsbehandlerne på centret fire gange så mange sager som anbefalet. / : Tine Toft. I: Information, 19. Juli 2017.

Brøndum, Christian: Officerer vil beholde pensionsalder på 60 år. I: Berlingske Tidende, 12/1372005.
Danica, PFA og PensionDanmark beholder aktier i klyngebomber. / Frank Hvilsom ; Ida Ebbensgaard. I: Politiken, 01/20/2006.
Danske investeringer i det besatte Vestsahara på kant med Folkeretten. / : Nikolaj Houmann Mortensen, Laura Na Blankholm. I: Information, 22. marts 2016.
Investeringer i besat land: Danske banker og pensionsselskaber i Vestsahara. / : Adam Ishak et al. Afrika Kontakt, 2016.
'Mindst syv danske banker og 20 pensionskasser investerer i selskaber, der i strid med international lov deltager i udvinding af naturressourcer i Vestsahara. Landet har i 40 år været besat af Marokko Danske Bank, Nordea, DJØF's, lægernes, pædagogernes og arkitekternes pensionskasser er med til at udplyndre Vestsahara – uden at kunderne ved det. Syv af Danmarks største banker og 20 pensionskasser har nemlig investeret penge i selskaber, som udvinder naturressourcer i Vestsahara, selv om det ifølge FN er i strid med international humanitær lov.'
Danske pensionspenge i a-våben. / Frank Hvilsom ; Ida Ebbensgaard. I: Politiken, 01/16/2006.
Det danske pensionssystem – internationalt anerkendt, men ikke problemfrit / : Pensionskommissionen, 2015.
Danske pensionskasser involveret i afrikansk skandale: Et tunfirma i Mozambique skulle tjene millioner til landets borgere, men i stedet står firmaet bag en kæmpe økonomisk skandale. Blandt investorerne er fire danske pensionsselskaber. / : Lise Møller Schilder ; Troels Hein Bünger.I: Information, 20. februar 2016.
Danskerne har aktier i klyngebomber. / Frank Hvilsom ; Ida Ebbensgaard. I: Politiken, 01/20/2006.
Ebbensgaard, Ida: ATP sælger bombeaktier [i EADS]. I: Politiken, 01/24/2006.
Ebbensgaard, Ida: Nej til klyngebomber, ja til a-våben. I: Politiken, 01/24/2006.
Ebbensgaard, Ida: PKA anklaget for vildledning. I: Politiken, 02/01/2006.
Elmelund, Rasmus: Pensionskasser fortsætter støtte til ulovligt olieprojekt: Statoil har erklæret sig skyldig i overtrædelse af den canadiske miljølovgivning i forbindelse med udvinding af oliesand, men danske pensionsselskaber støtter ufortrødent det kontroversielle - og nu ulovlige - projekt med danskernes sparepenge. I: Information, 09/03/2011.
Leder: Endnu en kommission er mystisk nedlagt [Pensionskommissionen]. I: Information, 30. juni 2015.
PensionDanmark er nu også uden aktier i klyngebomber. / Frank Hvilsom ; Ida Ebbensgaard. I: Politiken, 01/25/2006.
Pensonskunder stemmer ja til at droppe invisteringer i kul: Tirsdag aften vedtog et flertal på Arkitekternes Pensionskasses generalforsamling et forslag om at afvikle invisteringer i kul og særligt risikable olie- og gasprojekter. / : Lasse Skou Andersen ; Jesper Løvenbalk Hansen. I: Information, 04/16/2015.
Pensionsselskab presses for at opgive investering: Folkekirkens Nødhjælps pensionsselskab har investeret i firma, der får kritik for at operere på Vestbredden. Organisationen opfordrer pensionsselskabet til at opgive investeringen. / : Kim Kristensen. I: Information, 4. Januar 2016.
Pensionsselskabet Nordea Liv & Pension.
Rotehnborg, Michael: Italiensk producent af atommissil bag danske tog. I: Politiken, 01/23/2006.
Rapport fra Vederlagskommissionen. / : Vederlagskommissionen, 2016.
- http://sim.dk/media/1015517/Rapport%20(Vederlagskommissionen).pdf
'Kommissionen skal foretage en analyse af den samlede vederlæggelse af borgmestre, regionsrådsformænd, folketingsmedlemmer og ministre. Analysen skal omfatte alle elementer i vederlæggelsen, herunder godtgørelser, omkostningstillæg, eftervederlag, pension, modregningsregler, samordningsregler, uddannelsesmidler og den løbende regulering af vederlagene. Kommissionen skal behandle vederlæggelsen af de forskellige hverv i sammenhæng. Kommissionen skal endvidere inddrage oplysninger om vederlæggelsen af andre ansvarsfulde poster i vores samfund.'


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page