gruppe

Personer eller ting der hører naturligt sammen og som opfattes som en enhed eller en helhed,
eksempelvis organiseret i en organisation eller i et parti.
Begrebet kendes etymologisk på engelsk fra 1690erne.
Nogle gruppers medlemmer bærer uniformer.
Se også: Arbejdsgruppe ; bantu ; befolkningsgruppe ; besætning ; blok ; brugergruppe ; cirkel ; conjunto ; duo ; ekspertgruppe ; ensemble ; delegation ; familie ; fraktion ; fredsgruppe ; gruppeakkord ; gruppearbejde ; grubbefører ; gruppelivsforsikring ; gruppere ; gruppering ; gruppepres ; gruppepsykologi ; gruppesex ; gruppeteater ; gruppevis ; gruppeægteskab ; hold ; kabinet ; karavane ; kollegium ; kompagni ; koncern ; koordineringsgruppe ; kor ; kult ; læsegruppe ; mandat ; modstandsgruppe ; mødregrupper ; målgruppe ; nyhedsgruppe ; oktet ; omgruppering ; opvarmningsgruppe ; orkester ; paragraf ; platoon ; polarisering ; popgruppe ; samling ; seminar ; socialpsykologi ;sociometri ; stamme ; støttegruppe ; triade ; underafdeling ; øgruppe.

Litteratur

The new state, group organization the solution of popular government. With introd. by Lord Haldane.
/ : Mary Parker Follett. - New York: Longmans, Green, 1923.
- https://archive.org/details/newstategrouporg00folluoft

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page