Generalhvervekommissionen

Kommission som som skulle udarbejde en fælles hvervning af soldater til infanteriet. Fungerede i Rendsborg 1764-1768. Genoprettet 1783-1792. En tredie generalhvervekommission oprettes 1795 og fungerer til 1809.
Se også: Hvervepas ; hvervepatent ; kompagnihvervning ; partikulær hvervning ; plukhvervning ; regimentshvervning ; rekapitulation ; skillingshvervning.

Litteratur

Skjold Petersen, Karsten: Den danske hærs hvervning af soldater i slutningen af 1700-tallet. I: Fortid og Nutid, september 2001. http://www.historie-online.dk/udgiv/fortid/hverve.pdf


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page