Rasmussen, Halfdan: Soldat eller Menneske, 1941

soldat

Italiensk: Sold, løn og latin: solidus, tung [guld]mønt. Person, herunder børn, der er hvervet eller tvangsudskrevetsession til tjeneste i uniform i en nations krigsmagt eller krigsmaskine: hær, flåde, luftvåben, efterretningstjeneste. Soldater og deres våben anvendes i krige, borgerkrige og som undertrykkelses­instrument i diktaturstater og under strejker, eksempelvis Ådalen 1931, Sydafrika under Apartheid.
Soldater hjernevaskes af propaganda under uddannelsen.
Soldater kan traumatiseres og invalideres af deres krigsoplevelser og de kan få samvittighedskvaler og eller et militærknæk.
Blandt soldaters erhvervsskader kan nævnes golfkrigssyndromet, kanonfeber, vietnamsyndromet og posttraumatisk stress syndrom.
Tilfangetagne soldater anbringes i fangelejre eller koncentrationslejre til krigen er overstået, hvorefter de, ifølge folkeretten, skal løslades.
Soldater som overtræder den militære straffelov dømmes af militære auditører og anbringes i stokhuse og fængsler.
Soldater som har begået krigsforbrydelser, herunder tortur, kan sigtes og dømmes ved internationale krigsforbryderdomstole og ved nationale domstole.
Soldater som har lært at slå ihjæl og dræbt andre mennesker, kan ikke slette deres erfaring herom.
Danske soldater registreres bl. a. i stambøger.
Værnepligtige danske soldater må ikke strejke; deres løn fastsættes af Forsvarsministeriet.
Danske soldater er organiseret i Centralforeningen for Stampersonel, Hærens Konstabel- og Korporalforening, soldaterforeninger samt i veteranforeninger. De betaler skat af deres grundløn, hvorimod udstationeringstillæg ikke er skattepligtig.
Se også: Adelburser ; amazone ; arbejdssoldat ; artillerist ; atomveteran ; badskærer ; befalingsmand ; bondesoldat ; borgerleje ; bushido ; bådsmand ; cyborg ; Dansk Veteran Forening ; Danske Soldaterforeningers Landsraad ; dekan ; desertering ; dimmetering ; drabant ; dragon ; Duty Status - Whereabouts Unknown (DUSTWUN) ; efterkassation ; faneed ; fanejunker ; feltpræst ; fodfolk ; fører ; FN-soldater ; fremmedkriger ; garnision ; grenadier ; havnebønder ; husar ; Hærens Basis Uddannelse ; hærmand ; infanteri ; invalid ; Jensiner ; Kammeratstøtteordningen ; kampsoldat ; kanonføde ; konstabel ; krigsartikler ; krigsenker ; krigsfædre ; krigsknægte ; krigsmand ; krigsrente ; krigssold ; købekoner ; landsoldat ; landsknægt ; legionær ; lejesoldat ; lynægteskab ; løbeplads ; mandstugt ; marinere ; marinesoldat ; melankolske mordere ; Military Families Support Network ; militærarbejder ; militærelever ; militærkvinder ; minisoldater ; musketer ; mytteri ; orlov ; partisan ; peloton ; politisk soldat ; US prior-service soldiers ; præsterytter ; rekrut ; robosoldier ; sanitetstropper ; shadow warriors ; slagmåneden ; snigskytte ; sognerytter ; soldaterbog ; soldaterforældre ; soldaterhjem ; soldaterløn ; soldatermødre ; soldaterpolitik ; soldatesken ; spidsrod ; stridsmand ; udbudsfolk ; veteran ; våbenbrødre ; våbenduelig ; våbenfælle ; veteran.

Litteratur

Baum, Dan: The Price of Valor.
Brøndum, Christian: Danske soldater er for fredelige til krig. I: Berlingske Tidende, 12/01/2002.
Brøndum, Christian: Soldaters helbred skal under lup. I: Berlingske Tidende, 01/1/12/2004.
Brøndum, Christian: Sygdomme der ikke findes koster millioner. I: Berlingske Tidende, 01/1/12/2004.
Dahlin, Ulrik: Seksuelle ydmygelser indgår i britiske specialstyrkers uddannelse. I: Information, 06/14/2004.
DR2: Voldtaget i hæren. 04/07/2015.
Garly Andersen, Morten: Bombebrag går i hjernen. I: Politiken, 09/25/2011.
Halskov, Lars: Officer: Dræb og undgå fanger. I: Politiken, 12/14/2005.
Halskov, Lars: Nej, nej, nej, ikke Bjarke. I: Politiken, 10/23/2005.
Love, forordninger, regulativer mm om værnetvang i Danmark
Haar Rasmussen Anders: Soldater i krig med sig selv : Selvmordsraten er høj blandt amerikanske soldater i Irak. Men der er relativt flere, der tager livet af sig selv i USA. I: Information, 03/27/2004.
Kirkeman, Johan: Dræbt i Irakkrigen : Premiereløjtnant Bjarke Olsen Kirkeman. I: Information, 11/04/2005.
Pille, Axel: Hvad Soldaten lærer. Aldrig mere Krig, 193? - 6 s.
Rasmussen, Annegrethe: Soldaterne der ikke ville slå ihjel. I: Information, 04/02/2003.
Ritzaus Bureau: Flere amerikanske soldater kommer fra fattige områder. I: Berlingske Tidende, 11/05/2005.
Shah, Omar: Hjernevask. I: Informations kronik, 06/18/2004.
Thaulow, Th.: Den danske soldat gennem tiderne. - København : Folmer Christensens forlag, 1944. - 248 s.
Weinberger, Sharon Bombs' hidden impact: The brain war : Wartime explosions may be creating an epidemic of brain damage - and a major challenge for scientists.Published online 21 September 2011 | Nature 477, 390-393 (2011)


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page