generalauditør

Latin: Øverste militære anklager i den danske militære retspleje eller militære straffelov.
Generalauditøren skrev betænkninger i retsager under enevælden som forelagdes kongen til endelig afgørelse.
Se også: Admiralitetsretten ; Forsvarets Auditørkorps ; krigsret ; militærret ; søret.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page