krigsret

Militær domstol til bedømmelse af overtrædelse af den militære straffelov både i krig og fred.
Militære straffesager indledes med krigsforhør.
Krigsretsdomme kunne appeleres til en overkrigsret.
Se også: Auditør ; generalauditor ; Inkvisationskommissionen ; militærret ; standret ; Sø-Etatens Over- og Generalkrigsret.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page