genanvendelse

Bekendtgørelse om affald, 2013.
Genanvendelse er enhver nyttiggørelsesoperation, hvor affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål. Heri indgår omforarbejdning af organisk materiale, men ikke energiudnyttelse og omforarbejdning til materialer, der skal anvendes til brændsel eller til opfyldningsoperationer.
Se også: Genbrug ; miljøbeskyttelse ; pant ; Rådet vedrørende Genanvendelse og Mindre Forurenende Teknologi ; økonomi

Litteratur

Tekst.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page