Rådet vedrørende Genanvendelse og Mindre Forurenende Teknologi

Historisk råd, kaldet Genanvendelsesrådet, oprettet 1984 under: Miljøministeriet.
Nedlagt 2011.
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse af forretningsorden for rådet vedrørende genanvendelse og mindre forurenende teknologi, 2011.
Bekendtgørelse nr. 817 af 11. december 1991 af forretningsorden for rådet vedrørende genanvendelse og mindre forurenende teknologi ophæves den 1. april 2011.
Se også: Forurening ; genanvendelse ; Miljøstyrelsen ; teknologi.
Se tillige: Danmark: Myndigheder ; lobbyisme ; nævn ; råd ; styrelser.

Litteratur

Tekst:

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page