pant

Genstand som gives kreditor som sikkerhed for, at hans krav bliver opfyldt, herunder - underpant: panteret i fast ejendom elller løsøre.
Se også: Debitor ; genanvendelse ; håndpant ; jura ; krigsskat ; løsørepant ; lån ; pantebrev ; pantefoged ; pantelåner ; panteret ; pantsat ; pantsætning ; realkredit ; økonomi.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page