Reproduktion og tak til Banning+Low
for tilladelse til at publicere plakaterne.
http://www.banningandlow.com/EN/100002868.html
http://www.banningandlow.com/EN/100002882.html
Source: Peter Kennard
A poster of Broken Missile taped to the fence of
Greenham Common by a protester, 1982.
Inger Bjørn Andersens keening postkort.


Introduktionsfolder, Welcome women, som besøgende til Greenham Common modtog. Pjecen er et bibliotekarisk mareridt. Ingen forfatterangivelse. Ingen titel. Ingen udgiver, Intet forlag og intet trykår. Pjecen er formodentlig produceret af Greenham Common fredskvinderne i 1982. Titlen er taget fra overskriften s. 2.

Greenham Common Peace Camp ; the Women's Peace Camp, Outside the Main Gates, U.S.A.F. Greenham Common

Historisk, atompacifistisk kvindefredslejr ved den amerikanske luftbase Greenham Common i Storbritannien oprettet 1981 af Women's Action for Disarmament - Women for Life on Earth.
Inden oprettelsen af lejren havde der været flere demonstrationer ved militærbasen; bl.a. en på Hiroshimadagen, 1980 og en i september 1980. Ann Pettitt tog initiativet til september 1981 demonstrationen fra Cardiff i Wales til Greenham Commen. Demonstrationen sluttes med at fem kvinder lænker sig til hegnet ved hovedindgangen og kræver en direkte fjernsynsdebat om krydsermissiler med en represæntant for forsvarsministeriet.
http://www.iwm.org.uk/upload/package/22/greenham/Pettitt2.htm
http://www.feminist-seventies.net/Greenham.html
'Ideen til marchen kom fra en kort notits i Peace News om en kvinde-ledet march fra København til Paris som jeg blev opmærksom på under skrivningen af pjecer til vores byråd, om at det skulle erklære sig atomvåbenfrit (det gjorde det). Ville det ikke være godt at have en her - alle var enige, men igen ønskede at forberede den, fordi det ville være for meget arbejde. Heller ikke mig, men ideen insisterede og til sidst gav jeg op over for de varige interne plager og meddelte, at jeg ville gå fra et eller andet sted i Wales til et andet sted så som Greenham Common i England med alle andre som ønskede at deltage.
Omkring 40 samles i Cardiff den 26. august, og det første som slog os var vores forskellighed. Jo mere vi opdagede om os selv jo større indtryk fik vi - over antallet af kvinder, for eksempel, for dem, hvis deltagelse i demonstrationen havde været vanskelig, involving elaborate om børnepasningaftaler eller arbejde, eller ofre en ferie. Bare det at opdage, at denne primlooking bestemor, denne glade G.P., denne nervøse skolepige, denne enlige mor til fem, tog truslen mod vores fremtid seriøst nok til at respond to a call to action som ikke kom fra en kendt organisation, men fra et ukendt individ boende i et fjernt landligt hjørne af disse øer gav os mod. Denne tro er vigtig, for "bevægelsens" potentiale til at vokse ud over den største trussel i menneskehedens historie retorikken, er ikke mere end disse ynkværdige individuelle, med madlavning og alt for meget om ørerne allerede, og en dybtsiddende mangel på tro i dem selv og andre . . .
Under den anden halvdel af vores lange demonstration i en hedebølge var atmosfæren som en slags indre kraftfelt, hvori disse vanskeligheder kun tjente til at styrke beslutsomheden og politimænd slappede af, blev menneskelige og dansede sammen med os til melodien af "Ikke flere Hiroshimaer" ... Hvad jeg tror vi oplevede var noget i retning af en skabende ånd, mimesis magt, evoked af vores fjerne forfædre, når de tegnede billeder for at overvinde deres frygt for disse enorme kraftfulde dyr som omgav og truede dem - the woolly marnmoth, den sabre-toothed tiger. De tegnede det og dansede og på denne måde kom de til at tro på at det kunne gennemføres - disse kraftfulde skabninger kunne dæbes.'
Ann Pettitt

The Greenham Factor
USA som havde haft rådighed over Greenham Common siden 1951, ville udstationere mellemdistanceatomvåben på basen som et led i kaprustningen under den anden kolde krig, hvilket kvinderne protesterede imod.
Luftbasen var oprindeligt bygget af RAF i 1941.
http://www.aero51.plus.com/html/airfield/greenham_common.htm
Udstationering af raketterne
END Journal nr. 2. 1983
Britain vil modtage 160 landbaserede krydsermissiler (GLCM). 96 vil blive udstationeret i Greenham Common i Berkshire og 64 i Molesworth i Cambridgeshire. Greenham Common er scheduled to be the first site i Europa som skal modtage raketterne. Initial Operational Capability (IOC) for Greenham Common er december 1983. But from past experience antyder dette, at en del af raketterne vil blive udstationeret omkring september. Affyringsramperne, kaldet TELs, vil ankomme endnu tidligere. Indeed END Journal has received evidence at USA har spurgt den britiske regering om man må begynde at teste de mobile TELs og affyringskontrolcentre (LCCs) på britiske veje allerede i april.
Det amerikanske forsvarsministerium is making strenuous efforts to maintain the IOC at Greenham Common i december and has appointed a 'Tiger Team' to iron out difficulties. Konstruktion af de superhærdede betong-siloer er godt igang, hvilket kunne ses under TV-dækningen af protesten ved Greenham nytårsdag. TEL lastbilerne er produceret i Vesttyskland og, ifølge medierne er den vesttyske regering presset af den amerikanske regering for at sikre leverancer i løbet af foråret.
Hovedårsagen til hastværket er tilsyneladende politisk. USA er anxious that the Greenham Common facility should be as advanced as possible before a general election so as to make cancellation by a future British Government more difficult. However any early delivery of the missiles is bound to have the most serious konsekvenser for de amerikansk-sovjetiske forhandlinger i Genève, da det ikke er muligt for Sovjetunionen to accurately verify the presence of a nuclear armed cruise. But they can detect the presence of launch vehicles og som det også er erkendt af den amerikanske forhandler, Paul Nitze, at Sovjetunionen sandsynligvis vil trække sig ud af forhandlingerne, så snart denne del af krydsermissilsystemet er opstillet.
Molesworth basen er, indtil videre, helt åben; den anvendes i øjeblikket af det britiske luftvåben. Kun forsvarsminisetriets skilte advarer den nysgerrige besøgende. Det eneste tegn på anlægsvirksomhed synes at være udvidelsen og fornyelsen af en gammel aflagt landingsbane.
Kvindefredslejren ved Greenham Common er blevet meget omtalt i pressen. Demonstrationen den 12. december [1982], invasionen af basen nytårsdag [1983] og forskellige former for direkte aktioner have dramatically drawn attention to the cruise issue.
Der er også en People's Peace Camp ved Molesworth, med mellem 50 til 100 mennesker og meget mere plads og flere faciliteter end Greenham. Lejren omfatter adskillige campingvogne, en vindmølle og et skur og campisterne blev anklaget for at dyrke en køkkenhave inde på basens område
.
Igennem årene havde der været mange lokale protester ved Greenham Common, men fredslejrens beboere protesterede også andre steder:
"Dette postkort har jeg købt i fredslejren ved Greenham Common", skriver Inger Bjørn Andersen i Kristeligt Dagblad, "den fredslejr, som efterhånden er kendt over hele kloden. På bagsiden af postkortet er Greenham Common Wome's Peace Camp præsenteret således: "established September 1981 in protest against the decision to site 96 Cruise missiles at RAF Greenham Common in 1983. Postkortets motiv beskrives på bagsiden således: "January [18] 1982, a woman from the Peace Camp, after keening outside the House of Commons." På postkortets bagside er desuden et citat fra en af fredslejrens mange sange: "Linking Arms, Circling Round, Womanpower is wakening to the Keening sound."
"To keen" er irsk, og ordets denotative indhold er "at synge klagesang." I ordets konnontative indhold indgår der noget profetisk, noget varslende og noget grædekoneagtigt, det sidste i ordets oprindelige betydning. En grædekone havde en agtet funktion ved dødsfald.
I januar 1982 "keenede" fredskvinderne foran Parlamentet for at bede politikerne alvorligt at gennemtænke atomvåbenoprustningen. 8. juni 82 "keenede" de igen foran Parlamentet, fordi Reagan skulle tale der.
"Keening Sound" er en meget stærkt virkende lyd. I Reagans og Andropovs indre må der - som i alle mennesker være en plet af ømhed og fredslængsel. Kan den nås? Eller vil de blive ved med at være små bange drenge, der absolut skal spille med musklerne? Hvorfor har jeg sendt netop dette postkort?
Fordi jeg betragter Greenham Common Peace Camp som et væsentligt bidrag til protesten mod atomoprustningen.
Gennem kontakt med fredskvinderne i lejren og i mit hjem har jeg også erfaret, at et nyt kvindeunivers er ved at op stå. Et kvindeunivers, hvor manden selvfølgelig er velkommen, hvis han forstår at ryste det patriarkalske af sig. "Keening" kan også varsle det gode: et fredeligt menneskesamfund, bestående af ligeværdige mænd og kvinder."
Kvinderne i Greenham Common grund­lægger organisationen Women Working for a Nuclear Free and Independent Pacific i 1984 og var inspirator til en lang række fredslejre verden over ved militære anlæg; fra kvindefredslejren ved Pine Gab i Australien til Kvindefredslejren ved Ravnstrup.
Many women could not stay at Greenham Common on a permanent or long-term basis. Disse kvinder dannede støttegrupper. Støttegrupper over hele verden indsamlede midler, engaging in non-violent peace actions, e.g on 9th November 1983 102 peace camps were set up at the 102 US Bases in Britain.
De britiske myndigher betragtede lejren som ulovlig og kvinderne som besættere. Kvinderne hævdede til gengæld, at basen var bygget ulovligt på fællesarialer (commons). Der aktioneres direkte ved at klippe huller i hegnet rundt om basen og ved derigennem at trænge ind på militærområdet. Mange kvinder blev arresteret og efter ofte kaotiske retsager bag lukkede døre, indsættes de i Holloway kvindefængslet i det nordlige London, hvor de bl.a. klarede sig gennem de kedelige fængselsrutiner ved at synge sange.
Greenham Commons sange blev indsamlet i Greenham af Manchester Greenham Wimmin's Support Group og solgt til fordel for Greenham. Sarah Hipperson, 75, var den sidste kvinde som forlod Greenham Common, efter at have tilbragt næsten tyve år der. Hun blev boende længe efter at missilerne var fjernet for at udfordre militærets tilstedeværelse på fællesarialet. Hun arbejder mu med oprettelsen af en mindehave på fredslejrens plads. Greenham Common Peace Camp lukkes i 2000; efter at mellemdistance­atomvåbnene var fjernet i 1991.
Fredsaktivisterne i lejren udgav tidsskriftet Womens Peace Camp.
Arkiver: GENESIS: Greenham Common Collection ; Imperial War Museum. Sound Archive, Oral History: Greenham Commons - The Womens' Peace Camp.
Se også: Aldermaston Women's Peace Camp, Ann Arbor Women's Peace Encampment ; Margaretta D'Arcy ; Pat Arrowsmith, Kim Besly ; Brighton Women's Peace Camp ; Bristol Women's Greenham Support Group ; Burghfield Women's Peace Camp ; Camp Casey ; Faslane Peace Camp ; Fylingdales Star Peace Camp ; Greenham Common Støttefond ; Greenham Women against Cruise ; Joan Louisa Hayman ; Anne Lee ; the Links Campaign ; Menwith Hill Women's Peace Camp ; Minnesota Women's Camp for Peace and Justice ; Molesworth ; Sigrid Møller ; Porton Down Women's Camp for Peace and Animal Liberation ; Puget Sound Women's Peace Camp ; La Ragnatela Women 's Peace Camp ; Roysyth peace camp ; Sellafield Women's Peace Camp ; Seneca Women's Encampment for Peace and Justice ; Silicon Valley Peace Encampment ; silo ; Tucson Peace Encampment ; Women's Peace Camp, RAF Waddington ; Women's Encampment for a Future of Peace & Justice - Romulus, New York ; Women's Peace Encampment Savannah River Plant ; Women's Peace Presence to Stop Project ELF ; the WoMenwith Hill Women's Peace Camp.

Litteratur, arkiver

Papers of Pam Baum Barker
Women's Library
http://www.aim25.ac.uk/cgi-bin/search2?coll_id=6743&inst_id=65
CONTEXT
Administrative/Biographical history: Photographs, posters, leaflets, newsletters, press cuttings and other records relating to Camden Women Against Cruise (CWAC), 1980s, including actions in North London and at Greenham Common; leaflets and printed material relating to other peace groups and campaigns, including material collected by Jo Page (a member of CWAC) during a lecture visit to Spain; material relating to Greenham Common and to the GLC Peace Year; papers relating to Peace Week at the Camden Institute, 1982. Camden Women Against Cruise used the services of women photographers and photography students to document its activities. Pam Baum Barker was involved in other similar campaigns and in 1982 she organised a Peace Week at the Camden Institute. The collection has been deposited in The Women's Library in memory of Rose Walter (1914-1994), peace campaigner. Rose lived in Camden on the Regent's Park Estate and her flat became a meeting-place for many women involved in the peace movement for many of whom she was an inspirational figure.
CONTENT
Photographs, posters, leaflets, newsletters, press cuttings and other records relating to Camden Women Against Cruise (CWAC), 1980s, including actions in North London and at Greenham Common; leaflets and printed material relating to other peace groups and campaigns, including material collected by Jo Page (a member of CWAC) during a lecture visit to Spain; material relating to Greenham Common and to the GLC Peace Year; papers relating to Peace Week at the Camden Institute, 1982.
Campbell, Ian and Thalia, papers
National Library of Wales
http://www.archivesnetworkwales.info/cgi-bin/anw/fulldesc_nofr?inst_id=1&coll_id=88&expand=
CONTEXT
Administrative/Biographical history: Ian Campbell was born on 3rd July 1936. During the 1983 General Election, he stood as Labour candidate for the Clwyd North West Constituency and in the 1984 European election, he was the Labour candidate for the North Wales constituency. Thalia D. Campbell, a banner-maker and teacher, was born 24th August 1937. She was one of the founders of Greenham Common Women's Peace Camp, at the US military base in Berkshire, England, which started in 1981 after a march from Wales of women peace activists. The original Camp on Greenham Common closed on the 5th September 2000 after 19 years of a continuous presence. Campbell integrates her political convictions and her artistic talents by searching through archives to exhibit the neglected political art form of making banners. Both are retired but actively involved in the Peace Movement and Marches, Campaign for Nuclear Disarmament, Life on Earth, etc, and in commemorating the Peace March and Camp.
CONTENT
Scope and content/abstract: Papers and ephemera relating to the Peace Movement, 1976-[1990s]; the Labour Party, 1975-1996; Trade Union activities, [c. 1980s]-[1990s]; the Peace and Nuclear Disarmament movement, 1976-[1990s], including the Greenham Common Peace Camp, the 'Peace Marches' from Cardiff to Greenham Common, the camp at Brawdy Royal Air Force base, Pembrokeshire, and other women's peace camps, and the Campaign for Nuclear Disarmament (CND); Nuclear Energy and Green Movement, 1973-[1990s]; feminist issues, 1958-1990; issues including animal rights, Europe, the NHS, pensions, public transport, the Poll Tax, unemployment and the United Nations, [c. 1990s]; posters relating to the activities of the various groups and societies supported by them, [c. 1980s]-[1990s], regarding numerous issues, campaigns and events, including the peace movement, the environment, human rights and the 1989 `War on Want' Benefit Concert for Central America, and correspondence with MPs, 1982-1992.
Greenham Women Against Cruise Missiles Collection, 1983-1989
Summary Includes correspondence of Gwyn Kirk (1984-1989), financial records, legal documents regarding the lawsuit, and information on the speaking tours in the United States of Jean Hutchinson, Helen John, Lynne Jones, Gwyn Kirk, Rae Street, and Simone Wilkinson. Also includes political buttons, a piece of the Greenham Common fence, and a poster.
Background Greenham Women Against Cruise Missiles; in 1983, a group of women, part of the Greenham Common Women's Peace Camp grassroots anti-nuclear movement in Great Britain, formed another group, the Greenham Women Against Cruise Missiles, which sought to use the U.S. legal system to challenge the right of the U.S. government to deploy missiles on foreign soil. A suit was filed on their behalf by the Center for Constitutional Rights (New York, NY): "Greenham Women Against Cruise Missiles, et al. against Ronald Reagan, et al." A Superior Court judge in New York ruled that the case was political and could not be heard, and an appellate court upheld that decision. Although their suit was unsuccessful, the Greenham women, led by Gwyn Kirk, used the lawsuit to make the American public aware of growing objections in the international community to the ongoing escalation of the nuclear arms race Swarthmore College Peace Collection, CDG-A. Greenham Women Against Cruise Missiles
http://www.swarthmore.edu/library/peace/CDGA.A-L/greenham.htm
Archives Dora Winifred Russell
Documents concerning the Greenham Common Women's Peace Camp. 1982-1984.
http://www.iisg.nl/archives/nl/files/r/10767897full.php
Women For Life on Earth Group, collection
Glamorgan Record Office
http://www.archivesnetworkwales.info/cgi-bin/anw/fulldesc_nofr?inst_id=33&coll_id=2469&expand=
Reference code(s): GB 0214 DWLE
CONTEXT
Administrative/Biographical history: In 1981, Greenham Common Air Base, Berkshire, became the target of an anti-nuclear protest that was to last for 20 years. Women protesting at the siting of Cruise missiles at the base set up the Greenham Common Women's Peace Camp, which ran until the year 2000. A number of peace groups and other organisations took part in the action and exhibitions were held to record the event. Women for Life on Earth Group was an organisation of Welsh women, who walked 120 miles from Cardiff to Greenham Common to raise awareness of the issue. On reaching their destination they chained themselves to the perimeter fence. Women for Life on Earth Group continued to support the Greenham Common peace camp, and also organised a march from Cardiff to RAF Brawdy, Pembrokeshire. In 1983, the Group recorded the history of the 1981 march from the view of its participants.
CONTENT Scope and content/abstract: Records of the Women For Life on Earth, 1981-1984, including: correspondence concerning the organisation of the march, arranging speakers and accommodation, and letters of support, 1981, 1982; draft articles, newscuttings and leaflets relating to the march from Cardiff to Greenham Common, and to events at Greenham Common peace camp, 1981-1983; newscuttings and articles on Greenham Common peace camp, 1981-1983; letters requesting information about the march, and details arrangements, 1981; various peace movement newsletters; correspondence, draft articles and newcuttings relating to activities at Greenham Common peace camp, 1982-1984; photographs of the march, and of marchers at Greenham Common, 1981; correspondence and draft articles describing the march, written by women who had taken part in the march, 1983; correspondence and leaflets concerning as march from Cardiff to RAF Brawdy, Pembrokeshire, organised by Women for Life on Earth; newsletters and correspondence concerning the peace movement and Women for Life on Earth, 1981-1983; notes taken by Ann Pettitt at [?] Carmarthen Anti-Nuclear Campaign meeting, 1981, 1982.

Litteratur, monografier, artikler og hjemmesider

Andersen, Inger Bjørn: Fuldmånefest. I: Information, 07/13/1983.
Andersen, Inger Bjørn: Oprustningen skal brydes. I: Aktuelt, 07/02/1983.
AP: Greenham Common kvinderne trodser dommers forbud.
I: Information, 03/11/1983?.
AP: Skud imod fredslejr ved Greenham Common. I: Information, 09/09/1983.
Bach, Henrik: Fredskvinder får ny frist. I: Politiken, 09/14/1984.
Bach, Henrik: Fredskvinder risikerer at blive skudt. I: Politiken, 11/02/1983.
Bach, Henrik: Raketterne kommer. I: Politiken, 11/03/1983.
Bach, Henrik: Russerne bad politiet om at fjerne fredskvinder.
I: Politiken, 02/??/1984.
Bang Sørensen, Kim: Greenham Comon som forlystelsespark.
I: Søndagsavisen, 02/??/1998.
Bergom-Larsen, Maria: Greenham Common : Ett väldigt språng fremåt. I: Pax, 1983:1 s. 12-13.
Blackwood, Caroline: Ved Greenham Common. Gyldendal, 1984. - 124 s.
Britiske kvinder vil standse raketopstilling : 1000 kvinder har opslået fredslejr.
Bøggild, Pernille: Nye samfundsformer præger Greenham Common mere end indsatsen mod atomvåben. I: Information, 10/16/1984.
Campbell, Duncan: Vejen til Greenham Common. I: Militærkritisk magasin forsvar,1983:11 s. 28-29.
Carry Greenham Home. Film. 1984. 66 minutter.
Directors: Beeban Kidron ; Amanda Richardson.
British Film Institute.
Chant down Greenham (and other songs). Greenham Common: Greenham Common Peace Women, 1983. Women's Library vault pamphlet 781.592CHA
Cuculiza, Maria: Engelske kvinder har belejret militærbaser. I: Information, 03/15/1982.
Dragsdahl, Jørgen: Greenham Common. Leder I: Information, 03/15/1983.
Engen, Jannik: De arbejder for fred og imod atomvåbnene. I: Aktuelt, 03/05/1983.
Forchhammer, Tine: Greenham Common - Hvad nu? I: Ikkevold, 1984:2 s. 3-5.
Greenham Challenge: Missiles on Trial.
Produced by: Ctr for Constitutional Rights. 1987, 43 minutes.
The Greenham challenge is about the women of Greenham Common and their law suit demanding that the United States government stop the deployment of American nuclear missiles in Great Britain.
Greenham Common Women's Peace Camp: A History of Non Violent Resistance, 1984-1995. by Beth Junor with Illustrations by Katrina Howse. - ISBN 1 870736
Greenham Common kvinderne trodser dommers forbud. I: Information, 03/11/1983.
Greenham Common Song Book .
The Greenham Factor. - London : Greenham Print Shop, 1983. - 12 s.
Hammerich, Else: Kvindernes fest. I: Fredsavisen, Vol. 1, 1984:1 s. [8-9].
Hassan, Amanda: A Black Woman in the Peace Movement. I: Spare Rib, 1984:142 s. 6-8.
Knudsen, Per: 20.000 kvinder omringer militærbase i England. I: Information, 13/13/1982.
Knudsen, Per: Britiske kvinder blokerer militærbase. I: Information, 13/13/1982.
Knudsen, Per: Politi mod kvindernes fredslejr. I: Information, 10/16/1984.
Knudsen, Per: Propagandakrigen om Englands atomraketter. I: Information, 02/15/1983.
Kvindefredslejr i England. I: Fredsmeddelelser fra Samarbejdskomiteen for fred og sikkerhed, 1982, 10 s. 6.
De kæmper stadig mod raketter. I: Aktuelt, 07/06/1983.
Liversage, Toni: Ingen raketter - tak. I: Samvirke, 1983:4 s. 16-18.
Mørch, Mette: Kvindernes fredslejr ved Greenham Common lever videre. I: Information, 05/17/1984
Ny retssag om fredskvinder. I: Information, 03/09/1983.
Peace not Quiet : Special Issue. Spare Rib, 1984: 142.
Ann Pettitt, artist and campaigner: Illustrated diary of march to Greenham Common 1947-2003 (NLW MS 23901)
National Library of Wales: Department of Collection Services
Politiet har slået til ved Greenham Common. I: Aktuelt, 04/02/1985.
Rasmussen, Ingegerd: Vi besøgte Kvindefredslejr i England. I: Fredsmeddelelser fra Samarbejdskomiteen for fred og sikkerhed, 1983:11 s. 11.
Ratovisky, David: Mænd og Greenham Common. I: Ikkevold, 1984:2 s. 14-15.
Rennie, Hazel: Greenham missiles go, but peace camp remains. I: Peace News, nr. 2341, 1991.
Refuse the cruise: [song sheet]. Greenham Common Peace Camp 39.
Women's Library vault oversize pamphlet 327.1720942291REF
Roseneil, Sasha. Common women, uncommon practices : the queer feminisms of Greenham.
- London ; New York: Cassell, 2000. vii, 340 p.
The Greenham Women -- Map of USAF Greenham Common, and the Greenham Common Women's Peace Camp -- 1. Common Women, Uncommon Practices -- 2. Genealogies of Greenham -- 3. Beginnings -- 4. Geographies of Greenham -- 5. Common Living -- 6. Common Values of a Queer Feminism -- 7. Differences, Debates and Conflicts: The Politics of 'Women' at Greenham -- 8. Action Stories -- 9. Que(e)rying Authority -- 10. Queering Lives -- 11. A Queer New World?
http://www.lib.uchicago.edu/e/su/gaylesb/glgiv-gaylib.html
Rogers, Eva: Man sidder ikke tre år i mudder for ingenting. I: Kristeligt Dagblads kronik, 10/20/1984.
Raaskov, Nina: Mellem håb og flossede nerver. I: Nej til Atomvåbens Kvartalsavis, 1983:16 s. 4.
Schou Pedersen, Lars: 13 kvinder anklager Reagan. I: Nej til Atomvåbens Kvartalsavis, 1984:19, bagsiden.
Interview med Helen John.
Thoft, Jens: Brev til en fredsfange [Sarah Tisdall]. I: Ikkevold [Oslo], 1984:3.
Thomsen, Karen: Hos kvinderne i Greenham Common. I: Politikens kronik, 04/03/1983.
Tillykke med påkørslen. I: Fredsavisen, 1986:5 s. 4.
Todok, Runar: Greenham Common: 30000 mot militærbase. I: Ikkevold [Oslo], 1983:2 s. 10-11.
Welcome women. 1982? - 16 s.
Uttdrag av rettsaken mot Greenhamkvinnerne. I: Fredsstikka, 1983:2 s. 12-13.
Winther, Judith: Fredslejre afslører militærets hastværk. I: Fred og Frihed, november 1982:2 s. 10.
West Berkshire Council:
Greenham And Crookham Common: A Timeline
http://www.westberks.gov.uk/WestBerkshire/services.nsf/pages/AB54B5633EA295D680256A5400394B24?opendocument
Greenham And Crookham Common - American Arrival And Cold War
http://www.westberks.gov.uk/WestBerkshire/services.nsf/pages/C97C11177FE6D36180256A65003063FB?opendocument
Greenham And Crookham Common - A Peaceful Protest
http://www.westberks.gov.uk/WestBerkshire/services.nsf/pages/5BB4DE5C5AFBC03880256A6500301620?opendocument
Greenham And Crookham Common - A New Kind Of Common
http://www.westberks.gov.uk/WestBerkshire/services.nsf/pages/157BB9F9F136B4EE80256A65002FBEDF?opendocument
Women's Peace Movement
http://www.wfloe.fsnet.co.uk/


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page