Haag-konventionerne

De på Haag diplomatkonferencerne i 1899 og 1907 vedtagne internationale konventioner. De vigtigste drejer sig om om fredelig bilæggelse af internationale stridigehder ved voldgift; herunder oprettelse af en international voldgiftsdomstol i Haag, eksempelvis Convention for the pacific settlement of international disputes concluded at the Hague on October 18th, 1907.
Krigsførelse 'humaniseres' i form af sø- og landkrigsreglementer. Der vedtages eksempelvis forbud mod nedkastning af bomber fra luftfartøjer og forbud mod anvendelsen af dum-dum-kugler. Desuden vedtages to konventioner: en om fredelig bilæggelse af væbnede konflikter og en om krigsret.
Se også: Haag-protkollerne.

Litteratur

Generalrapport fra den danske delegation ved den i Haag i 1907 afholdte 2 internationale fredskonference.
- København : 1908. - 266 s.
Working Group on Improving the Functioning of the Court: The Permanent Court of Arbitration - New Directions.
- Haag : International Bureau of The Permanent Court of Arbitration, 1991. - 67 s.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page