Den internationale Domstol i Haag ;
Den faste voldgiftsret

International voldgiftdomstol oprettet i 1901 i Haag, som en dommerliste, fra hvilken parterne i en international konflikt kan vælge medlemmer til at afgøre konflikter i overensstemmelse med Haag-konventionerne. Allerede i 1870 foreslog den engelske Social Science Association oprettelsen af en international domstol. Frem til første verdenskrig afgør domstolen omkring 30 sager.
Ifølge Folkeforbundspagtens § 14, skulle rådet “udarbejde og forelægge Forbundsmedlemmerne til antagelse Forslag om Oprettelse af en fast Domstol for mellemfolkelig Retspleje”, hvilket vedtages i 1920. Virksom fra 1922.
Blandt domstolens sager i mellemkrigsårene er konflikten mellem Norge og Danmark om Grønland.
I 1946 genoprettes, ifølge FN-pagtens § 7 den Den internationale Domstol eller “mellemfolkelig domstol”. Medlemmerne af FN er 'ipso facto deltagere i den mellemfolkelige domstols statut'. Domstolen består af 15 dommere som vælges af FNs sikkerhedsråd og generalforsamling.
Se også Frank Billings Kellogg ; Den pernamente internationale Straffedomstol.

Litteratur

Bech, Holger: Folkeforbundets betydning for Voldgifttankens udvikling. I: Folkeforbundets første tiaar. 1930 s. 70-84.
The Hague court reports [1st]- series; comprising the awards, accompanied by syllabi, the agreements for arbitration, and other documents in each case submitted to the Permanent court of arbitration and to commissions of inquiry under the provisions of the conventions of 1899 and 1907, for the pacific settlement of international disputes; (1916).
http://www.archive.org/details/haguecourtrepor00lawgoog
Meyer, Howard N.: The World Court in Action : Judging Among the Nations.
- Lanham, Maryland : Rowman & Littlefield Publishers, 2002. - 309 s.
VIII Valg af Dommere til den mellemfolkelige Domstol. I: Beretning til Rigsdagen: De Forenede Nationers første Plenarforsamlings første Del. bd. 1 s. 17.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page