Hesselø-sagen

Våbenfabrikken Weibel Scientific A/S ulovligt anlagte flyveplads og havneanlæg på firmaets privatejede ø, Hesselø i Kattegat. Frederiksborg Amt og Naturklagenævnet dømmer i 2004 firmaet til at sløjfe anlæggene.
Se også: Havmiljøloven : landbrugsloven ; museumsloven ; naturbeskyttelsesloven ; råstofloven.

Litteratur

Ritzaus Bureau: Radarfirma tiltalt for at ødelægge Hesselø. I: Information, 08/05/2005.
Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page