Hingitaq 53

Mandatar for Thulebeboerne i erstatningssagen om tvangsforflytningen i 1953 mod Statsministeriet i Østre Landsret. Oprettet i 1996 med det formål, at få forholdene omkring forberedelserne til og de faktiske forhold omkring tvangsforflytningen af den oprindelige Thulebefolkning undersøgt, samt, at kræve erstatning for følgerne af tvangsfordrivningen. Landsretsdom i sagen i 1999. Højesteretsdom 2003. Overvejer anke af højesteretsdom til Den europæiske menneskerettighedsdomstol.

Litteratur

Magtens billeder : De fordrevne. DR TV1, 02/11/2004 kl. 20.00-21.00.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page