Haag-domstolene

Den Faste Voldgiftret ;
Den faste Domstol for mellemfolkelig Retspleje ;
FNs krigsforbrydertribunal for det tidligere Jugoslavien (ICTY) ;
Den internationale Domstol ;
Den pernamente internationale Straffedomstol.
Se også: Fredrik Harhoff-sagen 2013 ; folkeret.

Litteratur

Burcharth, Martin: Afsat dansk dommer beskylder domstol for uretmæssig fyring. Information, 12/06/2013.
Burcharth, Martin: The email that went around the world… : … and prompted the uprecendented ousting of Danish Judge Frederik Harhoff from the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. His personal letter and subsequent dismissal are still a matter of controversy that raise the question of whether international humanitarian law can be properly enforced if generals cannot be convicted for crimes committed, with their knowledge, by their subordinates. For the first time, Harhoff gives his take on what happened in The Hague. Information, 12/07/2013.
Burcharth, Martin: Kovending genopretter status quo ved Haag-domstol : I en appelsag mandag blev det for anden gang på fem dage bekræftet, at en nylig skærpelse af retspraksis for domfældelse af øverstbefalende for medvirken i krigsforbrydelser ikke længere er gældende. Det kan få stor betydning for retsopgør om forbrydelser i den syriske borgerkrig. I: Information, 01/28/2014.
Burcharth, Martin: Lækkede dokumenter belaster chef for krigsforbrydertribunal: Chefen for krigsforbryderdomstolen for det tidligere Jugoslavien, Theodor Meron, forsøgte ifølge lækkede diplomatiske indberetninger at få tidligere chefanklager Carla Del Ponte fyret, fordi hun modarbejdede amerikanske interesser. Information, 06/18/2013.
Cramon, Lærke: Praksisændring frifinder krigsforbrydere : Krigsforbryder-domstolen i Haag har på grund af en praksisændring frifundet en række ansvarlige for folkedrabene i Eksjugoslavien, siger en række eksperter. Krigsforbrydere, som efter den gamle praksis ellers var dømt. Information, 06/14/2013.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page