US HAARP ; High-Frequency Active Auroal Research Program

Historisk amerikansk militært forskningsprogram, der var et led i USAs stjernekrigsprojekt.
HAARP-projektet i Alaska ledes af USAs flåde og luftvåben og startes i 1990. HAARP består af en række sammenkædede antenner som sender store mængder radiobølger op i ionsfæren med det resultat, at radiobølgerne får atomer og ioner til at bevæge sig i cirkler med næsten lysets hastighed. Atomer og ioner omdannes til små elektromagnetiske felter som kan manipuleres som et våben fra jordstationer, både rettet mod kommunikation på jorden og i rummet for at ødelægge missiler og flys retningsangivelsessystemer samt for at ændre vejrsystemer gennem manipulation af vindmønstre i den øvre del af atmosfæren.
Se også: Project HARP eller High Altitude Research Project.
Se på Internattet: HAARP Home Page

Litteratur

Bertell, Rosalie: Planet Earth : The latest weapon of war. Women's Press, 2000.
Beslutning om miljø, sikkerhed og udenrigspolitik
Europa-Parlamentet, Protokol fra 28/01/1999 - Endelig udgave
Miljø, sikkerhed og udenrigspolitik, A4-0005/1999
Resolution on the environment, security and foreign policy
The European Parliament, Environment, security and foreign affairs A4-0005/1999
Minutes of 28/01/1999 - Final Edition.
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=DOCPV&APP=PV2&LANGUE=EN&SDOCTA=8&TXTLST=1&POS=1&Type_Doc=RESOL&TPV=DEF&DATE=280199&PrgPrev=TYPEF@A4%7CPRG@QUERY%7CAPP@PV2%7CFILE@BIBLIO99%7CNUMERO@5%7CYEAR@99%7CPLAGE@1&TYPEF=A4&NUMB=1&DATEF=990128
Thick blanket of silence over 'possible global catastrophe'. I: Cornerstones, 2003:20 s. 1.
The ultimate, invisibel space weapon is here. I: Cornerstones, 2002:18 s. 3.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page