idealisme

Gręsk, latin: Den politiske, etiske, humanistiske og filosofiske adfærd, idealisering; der bestemmes af en idealists ædle og ophøjede motiver og idealer. Der skelnes mellem 1) metafysisk idealisme, 2) erkendelsesteoretisk idealisme 3) historisk idealisme og 4) praktisk idealisme.
Se også: Dualisme ; feminisme ; Hegel ; Immanuel Kant ; moral ; the Nordic Network for German Idealism ; optimisme ; Platon ; sociologi ; ånd.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page