filosofi

Græsk: Kærlighed til visdom.
Systematisk bestræbelse for at forme en helhedsopfattelse, erkendelse, relativ sandhed, af tilværelsen til oplysning.
Filosoffer har reflekteret og kommunikeret om fred og krig i alle kulturer siden oldtiden.
Se også: Anarki ; apori ; Thomas Aquinas (Summa Theologiae) ; atheisme ; Avicenna ; befrielsesfilosofi ; daoisme ; dekonstruktion ; determinisme ; dialektik ; dialektisk materialisme ; dogme ; dualisme ; eklekticisme ; eksistens ; eksistentialisme ; eleaterne ; emanation ; emperi ; emperisme ; encyclopædisterne ; enteleki ; epistemology (erkendelsesteori eller almindelig videnskabslære) ; epikuræisme ; erfaringsfilosofi ; eros ; etik ; filosofem ; Frankfurterskolen ; form ; forstand ; frihed ; gandhiisme ; hedonisme ; hermeneutik ; hykleri ; Hypatia af Alexandria ; idé ; idealisme ; idéhistorie ; international ret ; induktion ; intuition ; kynisme ; liberalisme ; logik ; logos ; materialisme ; marxisme ; metafor ; metafysik ; metafysisk vold ; monetarisme ; moral ; moralfilosofi ; naturfilosofi ; naturalisme ; neologi ; nyhegelianisme ; kantianisme , nyplantonisme ; nyrealisme ; ondskab ; ontologi ; optimisme ; pantheisme ; pantogisme ; personalisme ; pessimisme ; platonisme ; pligtlære ; pluralisme ; positivisme ; pragmatisme ; rationalisme ; realisme ; realitet ; religionsfilosofi ; retorik ; satyagraha ; skepticisme ; skolastiken ; spiritualisme ; taoisme ; thomisme ; årsag.
Se på Internettet: Internet Encyclopedia of Philosophy.
Sanderson Beck: Greek Philosophers and Aristophanes.

Litteratur

Fink, Hans: Samfundsfilosofi. Aarhus Universitetsforlag, 2003.
Kumar, Ravindra: Non-violence and its Philosophy. - Meerut : Dynamic Publications, - ISBN 81-7933-159-9
Næss, Arne: Filosofiens historie I-III. Vintens forlag, 1963-1969.
Oppenheimer, J. Robert: Naturvidenskab og Livsforståelse. Gyldendals uglebøger, 1961. - 127 s.
Platon: Protagoras. 1943.
Rousseau, Jean-Jaques: Tanker om krig og fred.
SNU, 1994. - ISBN 87-601-4621-4


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page