Jernbanehjemmeværnet

Aftale mellem Hjemmeværnskommandoen og DSB om at sikre det bedst mulige grundlag for i en spændingsperiode eller i en krig at opretholde den ordinære togdrift samt eventuel ekstraordinær togdrift, der er af vital betydning for samfundet og totalforsvaret. Oprettet i 1951. Da DSB i 1997 får ny struktur, bliver aftalen ophævet. Ny rammeaftale om Jernbanehjemmeværnet er indgået 29. september 1999. Aftalen gælder, "Banestyrelsen og alle de virksomheder - danske som udenlandske - der kører togtrafik i Danmark".
Kilde: Hjemmeværnsbladet, 1999:8.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page