totalforsvar

Underordning af civile myndigheder under militære autoriteter.
Det danske totalforsvar eller krigsberedskab består af militæret, det civile beredskab, civilforsvaret - nu Redningsberedskabet og politiet. Totalforsvaret omfatter bl.a. : presseberedskabet, pålæg til offentlie og private virksomheder, udskrivning af befordringsmidler og tjenestepligt.
Begrebet totalforsvar er første gang anvendt i Danmark i Betænkning vedrørende civilforsvarets organisation, der blev afgivet i 1948 af Indenrigsministeriets Luftværnsudvalg: “Det må stå som en uafviselig nødvendighed at møde den totale krig med det totale forsvar, der samler alle kræfter inden for samfundet med det formål at holde modstanderen fra livet og formindske og afbøde de skader, der tilføjes samfundet”. Fra 1951 del af NATO-planlægning. I 1986 defineres totalforsvaret som: “Den samlede og koordinerende indsats på alle områder med henblik på at opretholde forsvarsviljen og sikre den bedst mulige udnyttelse af alle militære og civile ressourcer til at forebygge krig, at forsvare landet og at opretholde et organiseret og fungerende samfund, herunder at beskytte befolkningens liv og ejendom. Totalforsvaret iværksættes under krig eller andre ekstraordinære (truende) forhold jvf. organisationsloven af 1960 samt Bekendtgørelse af Lov om radiokommunikation fra 1969, Lov om et skibsfartnævn fra 1979 og Bekendtgørelse af Lov om Luftfart fra 1960.
Se også: krisestyring ; Totalforsvarets Beredskabsplan.

Litteratur

Totalforsvaret og det civile beredskab / Henrik G. Petersen ; Niels Jacobsen. I: Militært Tidsskrift, 1997 s. 215-239.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page