kvindefred

Ifølge historikeren Erik Arup lov fra 1396 givet af Magrete I som påbyder, at for fremtiden skal under straf af de bøder, som lovbogen udviser overholdes en bedre kirkefred (gudsfred), kvindefred, husfred, gårdfred, plovfred og tingsfred. Kvindefreden er ny (i Danmark); en indskærpelse ikke blot af, at mod kvinder må der ikke øves vold, men også af, at kvinderne bør nyde i hele det daglige liv en særlig fred. Bestemmelsen medførte dødsstraf for voldtægt under krig.
Begrebet kvindefred anvendes i Tillægsprotokol fra 1977 til Genève-konventionerne af 1949 vedrørende beskyttelsen af ofre i internationale væbnede konflikter, hvorefter artikel 76: “kvinder skal være genstand før særlig respekt og skal i særdeleshed beskyttes mod voldtægt, påtvunget prostitution og en hvilken som helst anden form for kønsfrihedsforbrydelse”.
Se også: Edsöre ; kønsbestemt krænkende adfærd.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page