standret

Tysk: Ret som holdes på stående fod.
Militære domstole som under krig, borgerkrig eller undtagelsestilstand især dømmer i desertørsager efter korte eller ingen procedurer, eksempelvis: 'Der dræbtes straks efter Indtagelse ved Træmassefabrikken 60 Mand, og ved Perlinvirta Taulumæhi 60 til, der kastedes i Elven. Saa nedsattes Standret, og der henrettedes hver Dag ca. 15 Arbejdere, ialt 400. Efter de hvides Beregninger var der under det røde Regimente forøvet 6 Mord - seks. Dette motiverede Massehenrettelserne'.
Også civile domstole der nedsættes i forbindelse med oprør og tumult, eksempelvis: 'Vi lade dig hermed allernaadigst vide, at vi til opløb og tumult her i vores etc. Kiøbenhafn at hindre allernaadigst have befalet, at tvende esqvadroner af obr. Prehns regiment her i staden skal indlegges, hvor af et hundret mand til den ende altid paa et vist stæd skal være til hest ved haanden. Og ville vi, at over dem, som ved saadan tumult paagribes, stand ret skulle holdes' .
Henrettelser forkyndt af standretter finder ofte sted inden for 24 efter, at dommen er afsagt.

Litteratur og kilder

Om Rytteres Indlæggelse for at hindre Tumult / Johan Bertram Ernst, justitz raad og politiemester.
I: Kjøbenhavns Diplomatarium, bd.: VIII, s. 244-245, Nr.: 355, 2 April 1712.
http://www.eremit.dk/ebog/kd/8/kd8_355.html
Republikken, der er døbt i Blod [Finland]: I: Clarté, 1926:11, s. 324-325.
http://www2.kb.dk/ktss/clarte/1926/n11/a08/


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page