Fredsakdemiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksikon K 170 : krigsvidenskab

krigsvidenskab

Omfatter bl.a. uddannelse i krigshistorie, strategi, taktik, våbenlære, militær ret, og administration.
Se også: Kadet ; krigsbøger; krigsskole ; krigskunst ; militærskole ; new military history ; Wehrwissenschaft.

Litteratur

Folkmann, V. V. : Domænet militærvidenskab : En analyse af domænets afgrænsning, særlie karateristika og tradition - set fra et biblioteksfagligt synspunkt. - København : Danmarks Biblioteksskole, 1997. - 65 s.
Klint, Helge: Militærhistorie. - København : Dansk historisk Fællesforenings håndbøger, 1970. - 109 s.
Norrie, Gordon: Hærstabens historiske Arbejder. I: Historisk Tidsskrift, Bind 12. række, 1 (1963 - 1966) 5.
http://www.tidsskrift.dk/print.jsp?id=78435
Omfattende bibliografi.
Struwe, Lars B.: Soldater er også mennesker : Om forskningen i dansk 1700-tals militærhistorie og New Military History. I: Historisk Tidsskrift, 2003:2 s. 384-403.


Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page