strategi

Græsk: stratos og agein, at føre eller lede en hær; hærførsel ; hærførselslære ; krigsplan.
Langsigtet plan for virkeliggørelse af bestemte taktiske, imperialistiske (politiske) mål,
eksempelvis planlægning af militære operationer: krige.
Det amerikanske forsvarsministeriums National Defense Strategy fra 2005, indeholder følgende citat: "Our strength as a nation state will continue to be challenged by those who employ a strategy of the weak using international fora, judicial processes, and terrorism." (At page 5 under "Our Vulnerabilities.")
http://www.defenselink.mil/news/Mar2005/d20050318nds2.pdf
Blandt strategiske varer er olie, vand, uran og billig arbejdskraft.
Se også: Beredskab ; countervailing strategy of defence ; C3I ; flexible response ; gengældelsesevne ; geopolitik ; krigskunst ; krigsvidenskab ; MAD - gensidigt sikret ødelæggelse ; massiv gengældelse ; network centric warfare ; new look ; overlevelsesstrategi ; chock and awe ; Strategic Hamlet Program ; strategisk exit ; terrorbalance ; tirade ; United States Strategic Bombing Survey ; vernichtung.

Litteratur

Dixon, Norman: On the Psychology of Military Incompetence. 1976. - ISBN 0-7126-5889-0
Garamone, Jim: U.S. Military Footprint in Europe Changing to Meet Strategy.
Griffith, Jr., Thomas E.: Strategic Attack of National Electrical Systems.
Maxwell Air Force Base, Air University Press, Alabama, 1994.
Haahr Rasmussen, Anders: Krig bliver aldrig det samme igen. I: Information, 02/20/2004.
Makers of Modern Strategy : From Machiavelli to the Nuclear Age / editor Peter Parat. 1990.
- ISBN 0-13-820097-8
Snow, C. P.: Videnskab og Stat. Gyldendals Uglebøger, 1962.
Sperling, Vibeke: Voldtægt mod kvinder, børn og babyer er blevet en krigsstrategi. I: Politiken, 06/14/2008.
Strategic Attack : US Air Force Doctrine Document 2-1.2 20 May, 1998.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page