kommunikation

Latin: At en afsender kommunikerer meddelelser og information i form af sang, tale, tekst og signaler til en eller flere modtagere.
Kommunikation forudsætter fælles sprog og netværk.
Abreviaturer er forkortelse af ord i skrift.
Stort set al kommunikation har været overvåget og i vid udstrækning forsøgt cencureret.
Danske statsborgeres kommunikation er principielt beskyttet af grundlovens § 72 om meddelelseshemmelighed, dog begrænset af Retsplejelovens kapitel 71, hvorefter poitiet kan foretage 'Indgreb i meddelelseshemmeligheden, observation, dataaflæsning og forstyrrelse eller afbrydelse af radio- eller telekommunikation' .
Se også: Alexander Graham Bell ; Biokommunikation ; Charles Bourseul ; breve ; Center for Nonviolent Communication ; Poul la Cour ; c3 ; Dansk Kommunikationsforening ; dialog ; duplex ; Foreningen for Ikkevoldelig Kommunikation ; Forskningsrådet for Kultur og kommunikation ; forældrekontrol ; girafsprog ; Charles Grafton Page ; Elisha Gray ; ikkevoldelig kommunikation ; informationsfragmatering ; informationssikkerhed ; informationsteknologi ; Internettet ; korrespondent ; Kommunikationsministeriet ; Kultur- og Kommunikationsministeriet ; Innocenzo Manzetti ; Antonio Meucci ; Tivadar Puskás ; Johann Philipp Reis ; responcetid ; telefoni ; telekommunikation ; Telephone Pioneers of America ; Trafik- og Kommunikationsministeriet ; twitte.

Litteratur

Politiets indgreb i meddelelseshemmeligheden og anvendelse af agenter. / : Afgivet af justitsministeriets strafferetsplejeudvalg; Betænkning nr. 1023. 1984.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page