brev

Latin: Skriftlig meddelelse fra en afsender til en fraværende modtager; kortfattet skriftlig befaling.
Breve har været kendt siden oldtiden efter at mennesker, lærte at skrive, udviklede ressourcer og teknologi til kommunikation, skriftsprog, alfabeter, fremstille skriveredskaber, farver, og de materialer meddelelserne skulle skrives på.
Se også: Adelsbrev ; afladsbrev ; aflytning ; anbefalingsskrivelse ; bandbrev ; banbulle ; befordringsbrev ; beskærmelsesbreve ; bindebrev ; biografi ; brevafstemning ; brevbog; kopibog ; brevbogsudtog ; brevcensur ; brevbombe ; brevbrud ; brevbærer; brevdue ; brevhemmelighed ; brevhovede ; brevkasse ; brevkort ; brevlister ; brevordner ; brevpapir ; brevskole brevskriver ; brevskriverliste ; brevstemme ; brevveksle ; depeche ; diplom ; diplomatik ; Diplomatium Danicum ; diplomatpost ; dokument ; domsbrev ; drostbreve ; email ; epistel ; feltpost ; femdagesbrev ; findebrev ; forretningsbrev ; fragtbrev ; fredebrev ; frihedsbrev ; fyrstebrev ; fæstebrev ; følgebrev ; gavebrev ; grammofonplade postkort ; gækkebrev ; gældsbrev ; hyrdebrev ; kaldsbrev ; kongebrev ; kopibog ; korrespondance ; konvolut ; kædebrev ; lejdebrev ; lensbrev ; letter of intent ; livsbrev ; læserbrev ; låsebrev ; missiver ; morgengavebrev ; næringsbrev ; nådebrev ; originalbrev ; pantebrev ; pavebrev ; penneven ; porto ; post ; postbud ; privilegiebrev ; Repertorium diplomaticum regni Danici mediævalis ; rettertingsbreve ; rimbreve ; rykkerbrev ; sorte operationer ; stadfæstelsesbrev ; straksbrev ; svendebrev ; tinglysning af skøder ; tryglebrev ; udleveringsforbud ; vandrebrev ; vennebrev ; våbenbrev ; Æbelholtbogen ; åbne breve.

Litteratur

Ritzaus Bureau: Rigsrevisionen ind i sag om slettede mail. I: Information, 09/24/2010.
Erslev, Kristian Sofus August: Repertorium diplomaticum Regni danici mediaevalis / Fortegnelse over Danmarks breve fra middelalderen, med udtog af de hidtil utrykte; Bind I-IV (1894).
- http://www.archive.org/details/repertoriumdipl00hudegoog
Politiets indgreb i meddelelseshemmeligheden og anvendelse af agenter. / : Afgivet af justitsministeriets strafferetsplejeudvalg; Betænkning nr. 1023. 1984.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page