kundgørelse

Bekendtgørelse eller offentliggørelse af regeringens love og befalinger,
også selve budskabet eller meddelelsen, ekempelvis 'Kundgørelser for hæren samt love og forordninger som angaar hæren',1875 og 1913.
Efter grundlovens indførsel i 1849 offentliggøres kundgørelser dels i EF-tidende, Folketingstidende, Lovtidende A (lovtidendeloven), Ministrialtidende og Statstidende. Offentliggørelse finder desuden sted dels i Retsinformation og dels i de enkelte ministerier.
For Grønlands vedkommende gælder disse regler fra 1953, hvor love der er gældende for rigsfællesskabet også kundgøres i i Lovtidende og Nalunaarutit (Grønlandsk Lovsamling).
Der gjaldt midlertidige bestemmelser om kundgørelser for Færøerne under den tyske besættelse af Danmark 1940-1945. Efter hjememstyreordningens indførsel på Færøerne i 1948, gælder det der i lighed med Grønland, at love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne, ud over publiceringen i Lovtidende suppleres med kundgørelse i landsstyrets officielle kundgørelsestidende, Kunngerdabladid.
Danmarks ratifikation af internationale traktater før 1936 er offentliggjort i Udenrigsministeriets Danmarks Traktater. Efter 1936 kundgøres de i Lovtidende C. For EU's vedkommende sker kundgørelsen også i Den Europæiske Unions Tidende, tidligere De Europæiske Fællesskabers Tidende. For Færøernes vedkommende publiceres traktater i Kunngerdabladid.
Se også: Cirkularnote ; cirkulære ; edikt ; forordning ; resolution.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page