traktat

Latin: Oprindelig: at forhandle:
Nu international overenskomst; konvention, mellem stater eller mellemfolkelige aftaler som et led i folkeretten, eksempelvis inden for nedrustning, men som i politik gælder det, at alt kan gøres til genstand for traktater. Traktater kan være både skriftlige eller mundtlige, bindende eller ikke bindende. Ældre traktatsamlinger er beskrevet af Klaus Kjølsen.
Nogle traktater revideres på gennemgangskonferencer.
I Danmark offentliggøres traktater bl.a. i Lovtidende.
Også mindre publikation.
Se også Diplom ; fredebrev ; konkordat ; konvent ; konvention ; protokol ; præampel ; reces ; sædvaneret.

Litteratur

Det danske Fredsakademis traktatsamling over mellemfolkelige love i international politik.
Barbeyrac, Jean: Histoire des anciens traitez ou Recueil historique et chronologique des traitez répandus dans les auteurs Grecs et Latins, et autres monumens de l’antiquité, depuis les tems les plus reculez jusques à l’empereur Charlemagne.– Amsterdam : chez les Janssons à Waesberge, Wetstein et Smith, et Z. Chatelain. La Haye : chez P. de Hondt, la veuve de Ch. Le Vier, et J. Neaulme, 1739. 1ère partie : 1496 av. J.-C. jusqu’à la naissance de Jésus-Christ. 2e partie : de J.-C. jusqu’à la mort de Charlemagne. Certains textes en grec ancien ou en latin. Cet ouvrage est le tome I du Supplément au Corps universel diplomatique du droit des gens de Dumont.
Espersen, Ole: Indgåelse og opfyldelse af traktater.
- København : Juristforbundet. - 1970. - 528 s. ; Skrifter fra Det retsvidenskabelige Institut ; 7).
Kjølsen, Klaus: Udenrigsministeriets historiske bogsamling i Eigtveds Pakhus : Det Griis-Bernstorffske Bibliotek. I: Spor - arkiver og historie : Afhandlinger tilegnet Nils Petersen på 65-årsdagen den 23. august 1987 s. 165-174.
List of references on the treaty-making power. / : Library of Congress. Division of Bibliography.
- Washington : Govt. print. off., 1920. - 230 s.
- http://archive.org/details/referencesontrea00libr
Treaties and other international Act Series.
The map of Africa by treaty. / : By Sir Edward Hertslet.
- London : Printed for Her Majesty's Stationery Office, by Harrison and Sons, 1894 ; 1909.
- https://archive.org/details/mapofafricabytre01hert
- https://archive.org/details/mapofafricabytre02hertuoft
- https://archive.org/details/mapofafricabytre03hertuoft
I. Abyssinia to Great Britain (colonies) Nos. 1 to 102.
II. Great Britain & France to Zanzibar. Nos. 103 to 208.
III. Appendix, alphabetical index, and chronological list.
[Udenrigsministeriet]: Danske Tractater efter 1800 : Første Samling : Politiske Tractater : Første Bind 1800 - 1863.
- København : J. H. Schultz, 1877. - 317 s.
Note: Traktaterne er hovedsagelig på fransk!


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page