lov

Love i national forstand er fastsatte love og retsbstemmelser som indbyggerne skal overholde, hvad enten der er tale om et diktatur, en politistat eller en retsstat.
Legale love vedtages af parlamentarikere og skal kundgøres for at have retsvirkning.
Love kan, med mindre der er tale om visse naturlove, ændres eller afskaffes.
Den lovgivende myndighed i demokratier er Tinget, parlamentet.
Danske konger giver sig selv lovgivende myndighed 1200: Landskabsslove og Kirkelovene, eksempelvis Jyske lov, Sjællandske lov og Skånske lov. Enevælden 1660 afløses af grundloven og rigsdagen 1849.
Overtrædelse af love, eksempelvis gennem borgerlig eller civil ulydighed, kan gøres til genstand for placering af ansvar og retsforfølgelse af myndigheder og domstole.
Se også: Balk ; edikt ; forbud ; forordning ; gråzone ; halal ; international ret ; jura ; klemmebreve ; kirkeret ; kodeks ; kodifikation ; kongebreve ; legal ; lovlig ; lovlydig ; lovmodel ; Lovmodelrådet ; obstruktion ; ordre ; paragraf ; parole ; plakat ; provisorium ; reces ; retsorden ; reglement ; samlelov ; traktat ; visdomskartotek.

Litteratur

Danmarks game Landskabslove med Kirkelovene / udgivet af Johannes Brøndum-Nielsen.
Gyldendal 1920-.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page