konkurs

Latin: Det, at gå økonomisk, bankerot; fallit, at skyldneren er insolvent, eksempelvis kreditorernes sammentræden ved et fallitbo.
Konkurser kan føre til betalingsstandsninger og tvangsaktioner.
Konkursebgæringer behandles i Danmark af Sø- og Handelsrettens skifteafdeling og reglerne herom fastsættes i Bekendtgørelse af konkursloven samt i Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde 2011. Skifterettens afgørelse om, at en skyldner tages under konkurs, kaldes et konkursdekret. Fra det øjeblik, konkursdekretet afsiges, kan skyldneren ikke længere råde over sine aktiver.
Offentliggørelse af konkursboer meddeles bl.a. i Statstidende.
Se også: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ; fallitbo ; gæld ; konkursloven ; konkurskarantæne ; konkursrytter ; Konkursrådet ; likvidation, tvangsopløsning ; Opløsningsbekendtgørelsen ; teknisk insolvens.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page