konkurs

Latin: Det, at gå bankerot; fallit, at skyldneren er insolvent, eksempelvis kreditorernes sammentræden ved et fallitbo.
Konkurser kan føre til betalingsstandsninger og tvangsaktioner.
Konkursebgæringer behandles i Danmark af Sø- og Handelsrettens skifteafdeling og reglerne herom fastsættes i Bekendtgørelse af konkursloven. Offentliggørelse af konkursboer meddeles bl.a. i Statstidende.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page