gæld

Oldnordisk: Betaling. Det forhold mellem to parter, at den ene har visse (økonomiske) fordringer på den anden,
især som følge af en vis ydelse fra den førstes side.
Gæld kan være offentlig eller privat.
ØMU-gæld er den offentlige sektors, herunder kommunernes, bruttogæld.
Håbløs gæld er ikke inddrivelige restancer.
Svævende gæld er et ældre begreb for statsgæld, der er beregnet på at være af kortere varighed.
Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 3 (1895).
Anmeldelse af Cordt Trap: Grundrids af Finansvidenskaben. Kbhvn,, Vilhelm Trydes Forlag. 1895. (143 S.), J.-C.
'Forfatteren benytter Udtrykkene Finansgæld og Forvaltningsgæld som Betegnelse for Begreber indenfor Kategorien: den svævende Statsgæld; dette er forsaavidt mindre heldigt, som andre Forfattere have gjort en anden og betydningsfuldere Brug af de nævnte Ord som Udtryk henholdsvis for den Gæld, der stiftes som almindeligt finansielt Hjælpemiddel for Staten, og den Gæld, der opstaar for Staten som Følge af de af den overtagne Forvaltningsvirksomheder. Brugte i denne Betydning ville Udtrykkene Finansgæld og Forvaltningsgæld egne sig til at afløse de mindre betegnende Udtryk henholdsvis konsolideret og svævende Gæld, fra hvilke Begreber de i øvrigt, hvad Indholdet angaar. ikke fjærne sig meget'.
Se også: Ankenævnet for Gældssanering af Statsgaranterede Studielån ; Ankenævnet for Uddannelsesstøtten ; Arv ; Bekendtgørelse angaaende Notering af Massegældsbreve ; betalingsstandsning ; bruttogæld ; danegæld ; dekort ; Finansministeriets statsgældsforvaltning ; gældsbrev ; gældsbrevsloven ; gældsfængsel ; gældskrise ; gældsloft ; gældssanering ; Gældsstyrelsen ; kassekredit ; klatgæld ; konkurs ; kredit ; kulant, per kulance ; kurator ; lån ; moratorium ; nettogæld ; obligation ; OECD Working Party on Government Debt Management ; omsætningsgældsbrev ; overtræk ; pant ; realkreditobligationer ; rente ; restance ; restgæld ; rykkerbrev ; spillegæld ; statsgæld ; statsgældspolitik ; statsobligation ; studiegæld ; teknisk insolvens.

Litteratur

Amerikanske studerende sidder i gældsklemme: Tidligere studerende oplever stigende vanskeligheder med at betale deres lån tilbage og må skrue ned for deres levestandard for at klare sig. Occupy Wall Street har startet en kampagne for annullering af statslig og privat studiegæld, som snart vil runde 1.000 mia. dollar. / Martin Burcharth. Lagt på information.dk 1. januar 2012 kl. 20:15. Bragt i den trykte udgave 2. januar 2012 på side 12 i 1. sektion.
’Gribbefond’ [vulture funds] kræver 100 millioner dollar fra DR Congo : Fattige lande hjemsøs af investorer, som køber deres gæld billigt og sagsøger dem for det oprindelige beløb plus omkostninger — nu må der skrides ind over for den retspraksis, som typisk foregår i skatteparadiser som kanaløen Jersey, kræver internationale ngo’er / Greg Palast, Maggie O'Kane, Chavala Madlena. Lagt på information.dk 16. november 2011 kl. 19:20. Bragt i den trykte udgave 17. november 2011 på side 13 i 1. sektion.
Ufaglærte og lavtuddannede slås mest med studiegæld: Studiegælden i Danmark har en social slagsside, viser nye tal fra Uddannelsesstyrelsen. De højtuddannede skylder godt nok mest, men det er især eleverne fra erhvervsskolerne, der optager mere gæld og ikke kan betale pengene tilbage. / Emil Rottbøll. Lagt på information.dk 1. januar 2012 kl. 20:15. Bragt i den trykte udgave 2. januar 2012 på side 12 i 1. sektion.
Dornford, Josiah, 1764-1797: Seven letters to the Lords and Commons of Great Britain, upon the impolicy, inhumanity, and injustice of our present mode of arresting the bodies of debtors : shewing the inconsistency of it, with Magna Carta and a free constitution : ... (1786)
- http://www.archive.org/details/sevenletterstolo00dornuoft


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page