kirurgi

Latin: Videnskaben om den del af lægekunsten, som angår de sygdomme, der behandles operativtpatienter på et hospital.
Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Kirurgi.
/ : SundhedsstyrelsenDansk Kirurgisk Selskab Dansk Gastroenterologisk Selskab, 2004:
sSpecialet kirurgi omfatter undersøgelse, behandling og kontrol af sygdomme, skader og medfødte misdannelser, hvor operative indgreb er eller kan blive aktuelle. Specialet udøves både i speciallægepraksis og i hospitalsvæsenet. Det drejer sig overvejende om diagnostik og behandling af sygdomme i gastrointestinalkanalen, (herunder lever, galdeveje, pancreas og milt), peritoneum, bugvæg, endokrine organer og mamma.
Betænkning om videreuddannelsen til speciallæge afgivet af det af sundhedsstyrelsen den 14. december 1973 nedsatte udvalg. Betænkning 815:
Udviklingen inden for det kirurgiske fagområde har gennem de sidste årtier været præget af en stigende grad af specialisering, hvilket har resulteret i formaliserede speciallægeuddannelser i kirurgi, ortopædisk kirurgi, plastikkirurgi, thoraxkirurgi, urologi og kirurgisk gastroenterologi. Selv om der i samtlige uddannelser er indgået en fælles kirurgisk kursusstilling omfattende ansættelse på thoraxkirurgisk, gastroenterologisk, urologisk og ortopædkirurgisk afdeling, har der dog i princippet været tale om selvstændige formaliserede uddannelsesforløb.
Krigskirurgi er behandling af legemsskader opstået som en følge af krigshandlinger.
Ortopædi er det lægevidenskabelige speciale for den kirurgiske og ikke-kirurgiske behandling af skader samt medfødte og erhvervede lidelser i bevægeapparatet.
Også det, at operere.
Kirugi forudsætter bl.a. kendskab til anatomi.
Se også: Plastikkirugi.

Litteratur

Kirurgiens kunst : en blodig historie. / : Lindsey Fitzharris . Lindhardt og Ringhof, 2017.
Om kirurgen Joseph Lister, 1800-tallets store helt inden for kirurgiens udvikling, der løste mysteriet om desinfektion.
Krigslæsioner: Lægens Håndbog. Sundhedsstyrelsen, 1961.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
© The Danish Peace Academy
Locations of visitors to this page