patient

Latin: Lidende og eller sygt levende væsen, der forventes behandles for sin sygdom på en klinik, et hospital eller lignende.
Omtalt i Betænkning 1184.
Epikriser, udskrivningsbreve er journalsammendrag, der sendes til patientens egen læge eller speciallæge efter et sygehusophold samt ved ambulant behandling.
Vejledning om epikriser ved udskrivelse fra sygehuse mv.. / : Sundhedsstyrelsen, 2007.
Styrelsen for Patientsikkerhed
Styrelsen for Patientsikkerhed blev ved en organisationsændring i Sundheds- og Ældreministeriets koncern etableret den 8. oktober 2015. Styrelsen blev etableret ved at lægge det daværende Patientombuddet sammen med den daværende Sundhedsstyrelses tilsynsfunktioner.
Patientombuddet
- https://www.patientombuddet.dk/
Patientombuddets hovedopgaver var klagesagsbehandling, behandling af erstatningsankesager, læring i sundhedsvæsenet, administration af reglerne om international sygesikring og afregning af behandlingsudgifter mellem landene.
Patientombuddet var en institution under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Patientombuddets virksomhed var reguleret af klage- og erstatningsloven (lovbekendtgørelse nr. 1113 af 7. november 2011).
Se også: Ankenævnet for Patienterstatningen ; Dansk Selskab for Patientsikkerhed ; klient ; Lov om patienterstatning ; Medicinrådet ; liggetid ; læge ; Patienterstatningen ; Patientmobilitetsdirektivet ; patientsikkerhed ; Patientskadeankenævnet ; psykolog ; Styrelsen for Patientklager.

Litteratur

Beretning om rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter. / : Rigsrevisionen, 2018. Beretningen handler om regionernes og Sundheds- og Ældreministeriets indsats over for kræftpatienter i perioden 2013-2017.
Leder: Der er patienter, vi ikke skal behandle. I: Information, 2. februar 2019.
Sundhedsministeriet nøler i sag om konventionsbrud. / : Sebastian Abrahamsen. I: Information, 24. august 2015.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page