kreditvurderingsinstitut ; kreditvurderingsbureau

Latin: Kreditvurderingsbureau (CRA) er et selskab, der tildeler kreditvurderinger, kaldet ratings, for udstedere af visse typer af gældsforpligtelser, eksempelvis obligationer. I nogle tilfælde er eller giver servicevirksomheder også ratings.
Kreditvurderingsbureauerne offentliggør deres vurdering af en bestemt udsteder eller et finansielt instruments kreditværdighed. Med andre ord vurderer de risikoen for, at en udsteder vil misligholde sine finansielle forpligtelser i almindelighed (udstedervurdering) eller et bestemt gældsinstrument eller værdipapir med fast afkast (instrumentvurdering). Disse vurderinger - også kaldet »ratings« - er baseret på oplysninger om indtægter og balance (med særligt fokus på gældssiden) for den stat eller virksomhed, der bliver vurderet. Der tages også højde for historiske regnskabsresultater. De giver kun et situationsbillede på et givet tidspunkt og skal derfor periodisk bekræftes eller revideres, så der tages højde for den seneste tids udvikling inden for økonomien og på andre områder. Når der foretages kreditvurderinger, bliver udstederne reelt inddelt i kategorier afhængigt af, hvorvidt det betragtes som mere eller mindre sandsynligt, at de vil misligholde deres forpligtelser. Kreditvurderingsbureauer anvender omfattende skalaer for kreditværdighed, hvor den kritiske grænse trækkes mellem såkaldt »investment grade« (lille risiko) og »speculative grade« (stor risiko), der afspejler risici ved et værdipapir (dvs. risikoen for misligholdelse.
Værdien af denne sikkerhed ratings er udbredt efter den finansielle krise som startede i 2007. Den amerikanske Securities and Exchange Commission har allerede i 2003 fremlagt en rapport til Kongressen med detaljerede planer om at lancere en undersøgelse af kreditvurderingsbureaueres konkurrencebegrænsende praksis og spørgsmål, herunder interessekonflikter. På det seneste ratings nedjusterer under det europæiske gældskrise i 2010-11 har medført kritik fra EU, eksempelvis i Meddelelse fra Kommissionen om kreditvurderingsbureauer (2006/C 59/02).
En virksomhed, der udsteder kreditvurderringer for individuel kreditværdighed kaldes i almindeligvis et kredit bureau i USA eller forbruger kreditoplysningsbureauer i Storbritannien.

Litteratur

Burchart, Martin: Bred kritik af kreditinstituts dom over USAs gæld. I: Information, 08/09/2011.
Sperling, Anna von: Kreditvurdering er et hårdt kulturmøde mellem USA og Europa. I: Information, 08/09/2011.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
© The Danish Peace Academy
Locations of visitors to this page