kviksølv / mercury

Græsk: Flydende sølv.
Kviksølv er et grundstof, Et tungmetal, nr. 80 i det periodiske system.
Kviksølv er kendt siden oldtiden.
Kviksølv er i atomalderen bl.a. blevet anvendt ved fremstilling af brintbomber, hvilket har medført en omfattende miljøforurening efter atomvåbenforsøg.
Bekendtgørelse om forbud mod import, salg og eksport af kviksølv og kviksølvholdige produkter, 2016
§ 1. Import, salg og eksport af kviksølv og kviksølvholdige produkter er forbudt.
Stk. 2. Ved kviksølv forstås grundstoffet kviksølv, både i metallisk form og i kemiske forbindelser.
Stk. 3. Ved kviksølvholdige produkter forstås produkter, hvor kviksølv indgår med mere end 100 ppm (mg/kg) i produktets homogene enkeltdele.
Se også: Amalgam ; atomfysik ; kviksølvcyanid / mercury cyanide ; Minamata Convention on Mercury ; Oak Ridge, National Laboratory.

Litteratur

Mercury. / : Micheal W. George. U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, 2017.

Mercury and Selenium in Fish from the Savannah River: Species, Trophic Level, and Locational Differences.
/ : Joanna Burger et al.
Environmental Research Section A 87, 108}118 (2001)
- https://unites.uqam.ca/gmf/globalmercuryforum/files/articles/USA/burger_2001.pdf
Mercury Pollution from Coal-Fired Power Plants: A Critical Analysis of the Australian Regulatory Response to Public Health Risks. / : Grace Bramwell, Felicity Wilson and Thomas Faunce. Journal of law and medicine · December 2018.

Mercury Releases from Lithium Enrichment at the Oak Ridge Y- 12 Plant - A Reconstruction of Historical Releases and Off-Site Doses and Healt Risks. Report of the Oak Ridge Reconstruction, 2 & 2A, 1999.
- https://tn.gov/assets/entities/health/attachments/Mercury1.pdf
- https://tn.gov/assets/entities/health/attachments/Mercury2.pdf

Redegørelse om kviksølv mv. på Grindstedværket og BASF i Grenå. / : Arbejdstilsynet, Arbejdsskadestyrelsen, 2008.
Den 6. juni 2008 bragte 3F på sin hjemmeside og i Fagbladet 3F en række artikler om, at arbejderne på Grindstedværket igennem 15 år blev udsat for høje eksponeringer af kviksølv. DR fulgte op på historien den 8. juni 2008.
Virksomheden har produceret forskellige kemiske produkter, hvortil der brugtes mange farlige kemiske stoffer og materialer. Virksomheden har bl.a. anvendt organiske opløsningsmidler, ammoniak, klor, brom, saltsyre, natriumbromid, svovlsyre, eddikesyre, eddikesyreanhydrid, methanol, æter, natronhydroxid, natrium og formaldehyd. De forskellige stoffer er giftige, brandfarlige, eksplosive, ætsende og/eller kræftfremkaldende.
Bilag 1: Grænseværdier for kviksølv og bly.
Bilag 14 Andre steder med produktion ved hjælp af kviksølv.
Kviksølvmålinger i urin på medarbejdere på danske virksomheder i perioden 1949-1983.

Secret Cold War project results in largest US environmental cleanup.
/ : Frank Munger of the Knoxville News Sentinel, Posted: Dec. 18, 2011
http://archive.knoxnews.com/news/local/secret-cold-war-project-results-in-largest-us-environmental-cleanup-ep-402290682-357323681.html
The Oak Ridge plant began the development work in 1950 and within a couple of years started experimenting with different processes to separate isotopes of lithium. The goal was to selectively concentrate the lighter lithium-6 isotope for use in fusion-type weapons, which became known as hydrogen bombs...
And there were big-time spills. According to documents posted on a Department of Labor website, there were five mercury spills between 1956 and 1966 at Alpha-4 and Alpha-5 — two of the Colex production facilities — that totaled between 285,500 and 500,000 pounds. One of those spills occurred in March 1966


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page