kvælstof / nitrogen

Latin: Kvælstof er et grundstof, en gas, nr. 7 i det periodiske system.
Kvælstof anvendes bl.a. i landbrug og til at skabe radioaktivitet.
Radioaktivt kvælstof fremkommer i forbindelse med atomvåbenforsøg.
Bekendtgørelse af lov om afgift af kvælstofoxider, 2017.
Kvælstofoxider eller nitrogenoxider er en giftig forbindelse af kvælstof og ilt.
Se også: Atomfysik ; forurening.

Litteratur

Tekst.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
© The Danish Peace Academy
Locations of visitors to this page