klage

1. udtryk, hvorved man tilkendegiver sin sorg, smerte, misfornøjelse og lignende.
2. Anke. Klagemål; især henvendelse til overordnet, til øvrighed som ankenævn og domstole så som Den europæiske menneskerettighedsdomstol med anmodning om påtalelse eller undersøgelse af et ureglementeret, uretfærdigt eller retsstridigt forhold.
Et klageskrift er et skrift, som indeholder en klage.
Virksomheder kan have en reklamationsafdeling.
Se også: Gebyr ; klagedigt ; klagesang ; supplik.

Litteratur

Tekst.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
© The Danish Peace Academy
Locations of visitors to this page