krigsartikler

Regler for troppers (soldaters) mandetugt og orden, straffelov og rettergangsregler samt regler for personalets pligter og rettigheder i fred og krig.
Afløses af den militære straffelov i 1881.
Eksempelvis bestemmes det, at soldaterne ikke måtte 'sætte sig i besiddelse af noget i fredeligt land uden at betale for det, redeligt at betale kvarterhværterne, ikke at øve vold mod de folk, der førte proviant til soldaterne, men at betale hvad der fordres, ikke at beskadige møller eller mølleværker, ikke at træde i forbindelse med fjenden, gøre det bedste til at forebygge stridigheder med borgere og bønder'. Desuden skulle soldaterne 'holde fred indbyrdes'.
Se også: bestalninger.

Litteratur

Madsen, Emil: Studier over Danmarks Hærvæsen i det 16de Aarhundrede. I: Militært Tidsskrift, 1898, Tilllægshæfte 1. - 89 s.
Rasmussen, Knud: Krigsartikler og Rytter­ordinanser : Det kongelige Garnisionsbiblioteks Reglement­samling. I: Magasin fra Det kongelige Bibliotek, 1995 s. 69-76.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page