Larsen, Holger

F. 1879 D. 1945
Bibliotekar ved Det kongelige Biblioteks Kort- og Billedafdeling. Initiativtager til dannelsen af Kristeligt Fredsforbund i 1913. Deltager i den første internationale kristelige fredskonference som afholdes i Konstanz 1914.
Holger Larsen var også stiftende medlem af Kirkeligt Verdensforbund til Fremme af international Forstaaelse, Den danske Komité, 1914.
Se også: Danmark: Fredsbevægelser.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page