litteratur

Latin: En eller flere forfatteres skriftlige fremstilling, bogkundskab: sammenhørende skrevne eller trykte publikationer.
Også publikationer, der hører til samme genre, og handler om det samme emne.
Litteratur kan være faglig eller skønlitterær og triviel.
Der uddeles som hovedregel en eller flere årlige Nobelpriser i litteratur i Stockholm.
Se også: Autorer ; barokken ; bibliotek ; Det danske Akademi ; digt ; drama ; dramatik ; erotik ; epistle ; epos ; eventyr ; fortælling ; grå litteratur ; litteraturhistorie ; litteraturhistoriker ; litteraturvidenskab ; litterær ; orientalisme ; opus ; sprogundervisning ; sprogvidenskab ; voldtægtskultur.

Litteratur

Dahlerup, Pil: Dansk litteratur, middelalder. Bd. 1, Religiøs litteratur. Bd. 2, Verdslig litteratur.
Anmeldt af filologen Britta Olrik Frederiksen i Alvíssmál 10 (2001): 88–106.
Danske digtere i det 20. århundrede. / : redigeret af Torben Brostrøm og Mette Winge.
- København : Gad, 1980-1982.
Eriksson, Rune: Skønlitteraturen i Danbib: Klassifikation, indeksering, noter I: Dansk Biblioteksforskning årg. 1, nr. 3, 2005.
- http://www.danskbiblioteksforskning.dk/1Aarg_2005/05_3_erikson.pdf
I Guds navn: 1000-1800. / : hovedred. Elisabeth Møller Jensen.
Rosinante/Munksgaard, 1993.
; Nordisk kvindelitteraturhistorie / Nordic Women's Literary History Series 1)
Jensen, Niels: Anvendt litteratur.
- http://www.litteraturpriser.dk/kilder.htm
Nordboernes aandsliv fra oldtilden til vore dage I-VII. / Carl Frederik Rosenberg, Vilhelm Mathildus, 1829-1885; Samfundet til den danske literaturs fremme, 1877-1885 .
- http://archive.org/details/nordboernesaand01copegoog
'1. bd. Hedenold.--2.bd. Den katolske tid.--3. bd. Den gammel-lutherske tidsalder. 1. afdeling. Religiøst liv.'


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page