publikation

Det latinske begreb publikation har to betydninger som begge stammer fra middelalderen:
1) Offentliggørelse, bekendtgørelse, kundgørelse, eksempelvis kundgørelse af love, befalinger og reglementer som i denne periode blev offentliggjort på rådhusene og tjenestestederne samt 2) også selve det, der offentliggøres:
den indenfor tryksagers udgivelse anvendte betydning for eksempelvis bøger, aviser og periodisk litteratur som tidsskrifter, ugeblade og årbøger m.v..
Nu omfatter begrebet publikation alt som kan kopieres.
Se også: Censur ; codex ; forlagsvirksomhed ; information ; kommunikation ; manuskript ; netpublikationer ; plakat ; pressefrihed ; publicering , publicist ; publicitet.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page