ledingsvæsnet

Gennem leding blev bønder fra omkring år 800 udbudt eller tvangshvervet til krigstjeneste. Landet var inddelt i distrikter, skipæn - igen underopdelt i skiben og havne, som skulle mønstre et skib med udrustning, mandskab og proviant, herunder folkevåben: jernhat, sværd og spyd. Både fæstere og selvejere var ledingspligtige (ledingsbønder) i middelalderen og pligten gik på skift mellem gårdene. Jyske lov har straffe for ledingsforsømmelse og ledingsbrud.
Ordningen administreres af særlige kommisairer eller af lensmændene. Efterhånden ophørte ledingsvæsnet ved overgangen til lægdssystemet.
Havde kongerne ikke brug for leding, skulle der betales en afgift, kværsæde.
Se også: Udgærdsleding.

Litteratur

Arup, Erik: Leding og Ledingsordning i det 13. Aarhundrede. I: Historisk Tidsskrift, 8 rk., V bind, p. 141-237. (1914).
Jørgensen, Poul: Dansk retshistorie : Retskilderne og forfatningsrettens historie indtil sidste halvdel af det 17. aarhundrede. - København : Gad, 1969 s. 251-259.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page