landbo

Person som er bosat og arbejder på landet, eksempelvis bønder, husmænd og landarbejdere.
Landboer er organiseret i landboforeninger, familielandbrugsforeninger og fællesforeninger.
En hedebo er en beboer af en hede.
Se også: Danmark: erhverv ; fæstebønder ; godsejere ; Landbomuseet Lundekrog ; landgilde ; matrikel ; Valdemar Sejrs Jordebog eller Kong Valdemars Jordebog / Liber Census Daniæ, 1231.

Litteratur

Drachmann, Holger: Fest-spil i hundredaaret efter de store landbo-reformer og stavnsbaandets løsning (1888).
- http://www.archive.org/details/festspilihundre00dracgoog


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page